Pro koho biotech park funguje

Poskytovatelé specifických laboratorních služeb a diagnostiky

4Medi poskytuje ideální zázemí vysoce inovativním výzkumným a klinická pracovištím, poskytujícím laboratorní medicínu se zaměřením na buněčnou terapii a regenerativní medicínu, biofarmacii a diagnostiku. Podporuje a rozvíjí podnikatelské aktivity v Moravskoslezském regionu (regionu Silesia) a vytváří prostor pro rozvoj podnikatelských subjektů a nových metod a inovátorských postupů v diagnostice.

nic