Pro koho biotech park funguje

Organizace pro regionální, inovační a podnikatelský rozvoj, odborné společnosti, oborové klastry

4Medical Innovations splňuje veškerá kritéria výzkumné a inovační Strategie pro inteligentní specializace. Propojuje výzkumná a klinická pracoviště s komerčními subjekty zabývajícími se problematikou regenerativní medicíny. Je platformou české a zahraniční spolupráce pracovišť v oblasti buněčné terapie, biotechnologie, biofarmacie a diagnostiky. Podporuje a rozvíjí podnikatelské aktivity v Moravskoslezském regionu (regionu Silesia) a vytváří prostor pro vznik nových podnikatelských subjektů v kraji s nutnou transformací ekonomických aktivit.

4Medical Innovations poskytuje služby partnerům jako jsou:

 • regionální agentury pro místní rozvoj
 • agentury pro podporu podnikání a investic
 • poskytovatelé dotací
 • krajská inovační centra
 • klastry v oblasti buněčné terapie, biotechnologie, biofarmacie, diagnostiky

Nabízíme

 • Možnost využití prostoru pro zasídlení či kanceláře.
 • Možnost využití konferenčních prostor.
 • Spolupráce při zahraničních veletrzích.
 • Možnost prezentace 4Medical Innovations v národních prospektech pro zahraniční účely.
 • Možnost zapojení 4Medical Innovations do mezinárodních road-shows.
 • Možnost státních mezinárodních návštěv ve 4Medical Innovations jako vzor vývoje
 • Spolupráce a spolupořádání mezinárodních konferencí

Naše výhody

 • Unikátně navržené laboratorní a výrobní prostory centra se zařadí mezi světovou špičku biotechnologických translačních center.
 • Technologicky nejvyspělejší biomedicínské centrum.
 • Mezinárodní prostředí s inovativní komerčními, akademickými a klinickými subjekty
 • Logisticky výhodná poloha
 • Snadný přístup k mezinárodní spolupráci
 • Možnost postupného rozšiřování kapacit centra
 • Hi-tech pracovní zázemí
 • Široké portfolio služeb pro zasídlené firmy:
  • Účast na konferencích, seminářích a výstavách – organizace společných návštěv odborných akcí na národní i mezinárodní úrovni, především veletrhů, konferencí a odborných workshopů
  • Vedení databáze partnerů
  • Pravidelné workshopy se zasídlenými firmami a partnery 4Medical Innovations