News and events

Ministr kultury České republiky ocenil předsedu dozorčí rady Národního Centra Tkání a Buněk

Ministr kultury České republiky Mgr. Daniel Herman ocenil Předsedu dozorčí rady Národního Centra Tkání a Buněk a.s. Ing. Michala Zahradníčka, MBA za jeho podporu a rozvoj českého kulturního dědictví.

Diplom „Mecenáš“ za podporu českého umění obdržel Ing. Michal Zahradníček, MBA při příležitosti slavnostního setkání ministra kultury s představiteli a členy Nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND v Nostickém paláci, sídle Ministerstva kultury.

BOHEMIAN HERITAGE FUND podporuje a rozvíjí české kulturní dědictví se zaměřením na umělecké projekty, které zviditelňují Českou republiku v zahraničí, a podporuje její image prvotřídní společenské a kulturní destinace. Cílem prezidenta nadačního fondu JUDr. Pavla Smutného je podpora excelence v  oblasti umění.

Ing. Michal Zahradníček, MBA dlouhodobě podporuje oblasti vědy, umění a sportu. „Každá investice musí dávat smysl nejen ekonomický, ale především na ni musím být pyšný. Jsem rád, že mohu spolufinacovat oblasti, které mohou pozitivně ovlivňovat budoucnost mnoha lidí, a které znamenají rozvoj civilizace. Jsem pyšný na to, že činnost mých společností posouvá hranice možného a zlepšuje kvalitu života mnoha jedinců.“

Ministr kultury Daniel Herman, president BOHEMIAN HERITAGE FUND Pavel Smutný a 21 mecenášů nadačního fondu.

Zdroj foto: BOHEMIAN HERITAGE FUND

Ing. Michal Zahradníček, MBA