News and events

Zahájení vývoje čipů a biosenzorů pro regenerativní medicínu

Očekáváme, že vývoj nových léků pro složitá onemocnění bude v budoucnu možné úspěšně testovat na kombinovaných tkáních umístěných na čip či biosenzor.

4MEDI-Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s., zahájila dlouho připravovaný projekt s názvem „Vývoj čipů a biosenzorů pro regenerativní medicínu“. Cílem projektu je nastavit základy a definovat koncepci translačního pracoviště cílícího především na domény mikro a nano technologií, jako je aplikovaná mikrofluidika a produkty využívající nano částic a buněk.

Konkrétní aplikace a produkty postavené na technologiích mikrofluidiky a čipů otevírají možnosti doposud nevídané. Poslední světové výzkumy ukazují na možnosti zefektivňování celé řady odvětví, jako biomedicína, chemie, materiálové inženýrství, hydrodynamika, molekulární a analytická chemie, fyzika povrchů, mikroelektronika, buněčná biologie, ale také přímý přínos pro člověka.

V biomedicíně se nejdále prozatím dostal vývoj v oblasti tzv. modelů nemocí a modelů multitkání a orgánů na biosenzoru/chipu. V kooperaci s ostatními pracovišti je záměr zahájit vývoj tzv. multibuněčných a multitkáňových platforem, jako srdce na čipu a mozku na čipu pro testování léků. Lze očekávat, že k efektivnímu vývoji nových léků pro složitá onemocnění bude v budoucnu nezbytné testování právě na kombinovaných tkáních umístěných na biosenzor a čip.

Biologové a inženýři ve 4MEDi současně otevřou velký prostor spolupráci s podobně zaměřenými institucemi základního výzkumu ve světě, a také mladým vědcům a studentům. Pro ty bude vypsáno postupně několik soutěží.

Odkaz na světový základní výzkum v oblasti čipů a biosenzorů:

www.news.harvard.edu/gazette/story/2016/10/the-first-fully-3-d-printed-heart-on-a-chip

www.sciencedaily.com/releases/2015/11

www.sciencedirect.com/science/article

4MEDI-Centrum buněčné terapie a diagnostiky, dceřiná společnost PrimeCell Therapeutics, tímto navazuje na předchozí in-house vývoj v oblasti nanovláken, který probíhal v jejich laboratořích v Brně. Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora podnikání v MSK 2015.

O Biotechnologickém parku 4 Medical Innovation - Je vybudován od roku 2014 v areálu Fakultní nemocnice Ostrava. 4 Medical Innovation je technologicky vyspělé biomedicínské translační centrum pro rozvoj regenerativní medicíny. Centrum je zaměřené na co nejefektivnější využití výsledků základního a aplikovaného výzkumu v klinické praxi. Specifickými obory centra jsou buněčná manipulace, biotechnologie, biofarmacie a diagnostika pro lidské buňky a genetiku. Je zde celkem 6 500 m2 vybavených, vysoce flexibilních laboratoří (GMP) v nejvyšší světové kvalitě s profesionálním personálem s bohatými zkušenostmi v oblasti práce s lidskými buňkami a tkáněmi.

4 Medical Innovation je určené převážně pro výrobce a inventory v oblasti lidských buněk a léčiv, vědeckovýzkumné instituce a univerzity, poskytovatelé zdravotní péče a především pro spin-off společnosti v oblasti buněčné terapie, biotechnologie, biofarmacie a diagnostiky. Slouží vědcům, výzkumníkům, lékařům, začínajícím biotechnologickým firmám, stejně jako již zavedeným firmám jako ready to use zázemí pro jejich další rozvoj. Pro non EU firmy slouží jako Contract research organisation (CRO/CMO), s cílem provádění klinických hodnocení dle EU legislativy. Toto umožní firmám rychlý vstup na trh EU.

O PrimeCell Therapeutics a.s. - je biotechnologická společnost specializující se na buněčnou terapii a tkáňového inženýrství. Investuje do vývoje léčivých přípravků, využívajících přirozených regenerativních vlastností tkání, buněk a jejich součástí, které zvyšují kvalitu života a posouvají hranice standardní léčby. Poskytuje pacientům nové metody vysoce personalizované efektivní léčby a to především v případech, kdy stav pacientů nelze léčit běžnými léčivy či jinou konvenční metodou, či je-li léčba lidskými buňkami pro pacienta šetrnější.

Díky více než 20ti leté zkušenosti personálu se zpracováním tkání a manipulací buněk a nejmodernější výrobní infrastruktuře je respektovaným výrobcem se zákazníky v osmi zemích světa. Společnost vlastní a provozuje téměř 10 000 m2 laboratoří včetně čistých prostor (cGMP). Její léčivé přípravky jsou ročně použity v léčbě u více než 4.000 pacientů. Pokrývá celý hodnotový řetězec v oboru buněčné terapie a tkáňového inženýrství a využívá infrastrukturu svých akcionářů, tedy rozsáhlou síť poskytovatelů zdravotní péče (nemocnice, ambulance) a síť lékáren v CEE.

PrimeCell investuje do transferu základního výzkumu mnoha institucí a do firem v raném stádiu rozvoje, kterým umožní rychlý růst a expanzi na trhu EU. Spolupracuje s nejprestižnějšími výzkumnými institucemi na světě s cílem využít výsledky základního výzkumu v klinické praxi a to co nejrychleji ku prospěchu pacientů. Společnost byla založena v roce 2007.

Společnosti Národní centrum tkání a buněk a.s. a 4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. jsou dceřiné společnosti PrimeCell Therapeutics a České republiky. Společnost SCL Biological Czech s.r.o. je společný podnik PrimeCell Therapeutics a.s. a čínského holdingu SCL NOW.

Kontakt: RNDr. Tomáš Otevřel, CSO, +420 733598532