News and events

Polská diagnostická a genetická společnost Gncentrum Clinic je nový vědecký partner ve 4MEDi

Dne 30. 5. 2016 podepsali společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. a polská společnost GncentrumClinic Sp. z o.o. dohodu o vědecké spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, výroby a přenosu technologií na poli ATMP.

Cílem spolupráce je rozvoj oboru léčby s použitím lidských buněk, tkáňových kultur a biologických náhrad. Hlavním těžištěm spolupráce je oblast výzkumu embryonálních kmenových buněk v kontextu regenerativní medicíny.

V rámci zahájené spolupráce se česká dceřiná společnost GncentrumClinic usídlila v biotechnologickém parku 4MEDi Ostrava vlastněném společností PrimeCell Therapeutics.

Gncentrum Clinic Sp. z o.o. se specializuje se na komplexní diagnostiku a genetiku, s využitím nejmodernějších vědeckých poznatků v oblasti diagnostických a léčebných metod. Je rovněž centrem klinických studií. Gncentrum provozuje také nadaci, která zkoumá a zavádí nové léčebné metody ve spolupráci s předními Polskými univerzitami