News and events

4MEDi hostilo Radu Česko-izraelské smíšené obchodní komory

Na výjezdní zasedání, které proběhlo 19. listopadu, se členové Rady ČISOK vydali do Moravskoslezského kraje. v Ostravě je čekal velmi nabitý program. Nejprve navštívili Biotechnologický park 4MEDi, specializované pracoviště společnosti PrimeCell Therapeutics a.s.

Technologicky vyspělé biomedicínské translační centrum pro rozvoj regenerativní medicíny je zaměřené na co nejefektivnější využití výsledků základního a aplikovaného výzkumu v klinické praxi.

Specifickými obory jsou biotechnologie, biofarmacie a klinická diagnostika. Členové Rady měli možnost krátce nahlédnout do výzkumných laboratoří. Pan Michal Zahradníček, člen Rady ČISOK je blíže seznámil s projekty, kterými se 4MEDi zabývá. Později MUDr. Václav Procházka, Ph.D, vedoucí teamu výzkumu, prezentoval konkrétní výzkumný projekt DiaCelliX, určený k léčbě sekundárních příznaků diabetes mellitus typu II. Na realizaci se podílí PrimeCell společně s izraelskou společností Stem Cell Medicine. Prezentované výsledky zapůsobily na členy Rady hlubokým dojmem, neboť již minulé výsledky a preklinický výzkum naznačují, že tato léčba by zvýšila kvalitu života tisícům pacientů nejen v ČR.

Následovalo setkání s panem Miroslavem Novákem, hejtmanem Moravskoslezského kraje. Členové Rady ČISOK nejprve vyslechli krátkou úvodní řeč pana hejtmana, v níž shrnul charakteristiky svého kraje. Poté se ujal slova president ČISOK, Pavel Smutný. Mimo jiné se zajímal o to, zda v Moravskoslezském kraji probíhá spolupráce s izraelskými firmami, kterou by Komora mohla podpořit. Dále se probírala silná tendence kraje k orientaci na nové technologie (obory IT, regenerativní medicína a další), kterou pan hejtman podporuje. Jednání provázela velmi živá a přátelská diskuse, při které se obě strany shodly na možné budoucí spolupráci.

Odpoledne patřilo návštěvě dalšího významného člena Komory, společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Po příjezdu se Rada ČISOK uvítala s vedením Vítkovic, v čele s předsedou představenstva a generálním ředitelem, Ing. Janem Světlíkem. Za VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. poté mluvil obchodní ředitel Ing. Ivo Brabec na téma Izrael, významný zákazník pro sektor ocelových lahví. Vystřídal ho Ing. Tomáš Boček z VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. , jenž hovořil o kybernetické bezpečnosti a možnosti rozvoje spolupráce s izraelskou stranou. Společně s paní Ing. Bc. Veronikou Bordovskou se pak členové Rady přesunuli na exkurzi do výrobních závodů VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

fotogalerie: