News and events

Forever young - boj proti stárnutí je úspěšný

Protilátka dokáže ochránit mozek před negativním efektem staré krve. Experimenty vědeckých týmů pracujících v oblasti biologie stárnutí v průběhu několika posledních desetiletí prokázaly, že krev z mladého jedince má příznivý efekt na tkáně starého organismu, zatímco krev ze starého organismu může naopak mít negativní vliv na mladou tkáň, a způsobit v ní změny pozorované při stárnutí.

Ačkoliv jde o proces velmi komplexní povahy, experimentální studie ukazují, že krev ze starých jedinců obsahuje nepříznivě působící složky, jejichž blokováním by mělo dojít ke zlepšení stavu organismu. V souvislosti s výzkumem stárnutí, Hanadie Yousef ze Stanfordovy University v USA nalezla protein, který se zdá být zodpovědný za alespoň některé ze škodlivých účinků staré krve. Tento protein se jmenuje VCAM1 (Vascular Cell Adhesion Molecule 1) a jeho obsah v krvi se zvyšuje s rostoucím věkem.

K prokázání škodlivého vlivu VCAM1 použila Dr. Yousef protilátku k tomuto proteinu. Tato protilátka byla schopna blokováním VCAM1 zabránit škodlivému účinku staré krve na tkáně, včetně mozku. Dá se očekávat, že pokračování tohoto výzkumu přinese léčivo schopné zmírnit příznaky stárnutí a zlepšit kvalitu života u starších osob.

Dr. Yousef prezentovala tyto výsledky poprvé veřejnosti na konferenci Society for Neuroscience v San Diegu na konci roku 2016.

Zdroj: https://www.newscientist.com/article/2118105-antibody-can-protect-brains-from-the-ageing-effects-of-old-blood