News and events

Cell Transplantation Journal: Transplantace kmenových buněk z placenty zmírňuje kritickou ischémii dolních končetin

Prof Zhong Chao Han z Health and Biotech Peking, který letos v červenci navštívil Národní Centrum Tkání a Buněk v Brně (viz foto), a jeho tým stojí za významnou klinickou studií.

Kritická ischémie dolních končetin u pacientů s cukrovkou známá pod pojmem diabetická noha je výsledkem sníženého prokrvení v důsledku nemoci. Jde o závažný stav, který v mnoha případech vede k amputaci končetiny a předčasnému úmrtí. Snahou mnoha vědeckých institucí je nalézt nové terapeutické postupy, které by vedly k záchraně končetiny a zlepšení kvality života postižených pacientů. C:\Users\balkova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5FR1UHKE\WP_20160702_11_37_35_Pro (2).jpg

Z leva Ing. Michal Zahradníček, předseda Dozorčí rady PrimeCell Therapeutics a.s., Prezident Prof. Zhongchao HAN a viceprezident Zhihai HAN oba z Health Biotech Cell a Ing. Petr Koška, CEO PrimeCell Therapeutics a.s.

Dle čínského výzkumného týmu Prof Zhao by implantace kmenových buněk z placenty mohla být metodou, která vede k prevenci vzniku diabetické nohy a dokonce ke zlepšení potíží u těch pacientů, kteří již syndromem trpí.

Výzkumníci se souhlasem rodiček použili placenty z operačních porodů k extrakci mesenchymálních kmenových buněk, které poté aplikovali laboratorním krysám. Poté sledovali jejich zdravotní stav a srovnávali se stavem krys, kterým buňky podány nebyly. Krysy po aplikaci kmenových buněk vykazovaly zlepšený průtok krve a zvýšený růst krevních cév.


"Věříme, že cytokiny vylučované mezenchymálními kmenovými buňkami přitahují endotelové buňky, což je typ buněk, které tvoří tkáně lemující vnitřní povrch cév," říkají výzkumníci. "Tyto buňky se podílejí na budování nových cévních svazků a také potlačují zánět."

Výsledky studie budou v kompletním znění publikovány v nadcházejícím vydání prestižního vědeckého časopisu Cell Transplantation Jornal.

Převzato z:

http://www.diabetes.co.uk/news/2016/aug/placenta-stem-cells-could-prevent-diabetes-complications-98105640.html

http://www.informationaboutdiabetes.com/news/diabetes-research/placenta-stem-cells-could-prevent-diabetes-complications

Kompletní článek ke stažení zde:
http://www.ingentaconnect.com/content/cog/ct/pre-prints/content-ct-1594_liang_et_al