News and events

FN Ostrava opět zvýšila kvalitu péče, tentokrát v oblasti transplantací krvetvorných buněk pro pacienty Moravskoslezského kraje

Transplantace vlastních krvetvorných buněk se u pacientů aplikuje na Klinice hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava od 2013. Nově jsou pacienti léčeni inovovanou metodou jedinečnou v ČR a  nemusí za transplantační léčbou cestovat do jiných regionů. Ostravské transplantační centrum jako jediné před transplantací krvetvorné buňky promývá od kryokonzervačního roztoku, a tím se vyhnou lékaři řadě potencionálních nepříjemných a nežádoucích účinků.

Transplantace vlastních krvetvorných buněk se používá například při léčbě zhoubných nádorů uzlin (lymfomy) nebo lymfatických buněk (meylomy). Dříve museli pacienti, u kterých byla potřebná léčba transplantací vlastních krvetvorných buněk, cestovat do transplantačního centra v jiném regionu, konkrétně mohli být léčeni v Olomouci, Brně, Praze, Plzni nebo Hradci Králové. Od října 2013 je transplantace vlastními krvetvornými buňkami dostupná také ve Fakultní nemocnici Ostrava, která se stala dalším transplantačním centrem evropské úrovně, které kromě špičkové úrovně léčby pacientů disponuje také nejmodernějším vybavení pro odběr, zpracování, vyšetření a uschování krvetvorných buněk do doby transplantace. Běžný způsob zpracování byl od poloviny roku 2016 nahrazen komfortnějším a kvalitnějším způsobem zpracování krvetvorných buněk s odstraněním nechtěných přísad a s využitím redukce objemu, což je v některých situacích (např. u nemocných se selháním ledvin) významným přínosem.

Laboratoř krvetvorných buněk našla zázemí v laboratořích biotechnologického parku 4Medical Innovations v areálu Fakultní nemocnice, který poskytuje veškeré potřebné zázemí a nejmodernější technologie. Krvetvorné buňky pacientů jsou zde týmem špičkových specialistů zamrazeny a uschovány do doby, kdy pacient dospěje k závěrečnému bodu léčebného procesu – tzv. vysoko-dávkované chemoterapii. Tato chemoterapie má za cíl zničit všechny zbytkové zhoubné buňky, s tím je ovšem zničena také pacientova kostní dřeň. a v tuto chvíli přicházejí na řadu uložené krvetvorné buňky pacienta. V laboratoři krvetvorných buněk jsou pacientovy buňky rozmrazeny, promyty od roztoku, který buňky chrání před poškozením při zamražení, a  jsou mu následně podány formou infúze do žíly. Krvetvorné buňky pacienta se krevním řečištěm dostanou do jeho kostní dřeně, kde se uchytí a začnou obnovovat krvetvorbu zničenou chemoterapií.

Ostravské transplantační centrum jako jediné před transplantací krvetvorné buňky promývá od kryokonzervačního roztoku, který má řadu nepříjemných nežádoucích účinků. Pacienti jsou tak léčeni nejen na špičkové úrovni, ale také s větším komfortem. Od získání povolení činnosti tkáňového zařízení laboratoř krvetvorných buněk zpracovala a uložila krvetvorné buňky více než 90 nemocných, kteří jsou současně dárci vlastních krvetvorných buněk.

Od roku 2016 se pracoviště bude podílet na klinických výzkumných projektech v rámci evropského konsorcia EURE-CART zaměřeného na využití specializovaných buněk z krve pro imunoterapii krevních nádorů.

Biotechnologický park 4Medical Innovations je celosvětově jedno z technologicky nejvyspělejších biomedicínských translačních center pro rozvoj regenerativní medicíny a příbuzných oborů. Centrum je zaměřené na co nejefektivnější využití výsledků základního a aplikovaného výzkumu v klinické praxi. Specifickými obory centra jsou biotechnologie, biofarmacie a klinická diagnostika. 4MEDi sídlí v areálu FN Ostrava a bylo zprovozněno v roce 2014. Patří do skupiny laboratoří společnosti PrimeCell Therapeutics a.s.