News and events

PrimeCell Therapeutics doprovází premiéra Sobotku do Izraele

Praha/Jerusalem U příležitosti oficiální návštěvy státu Izrael premiérem Bohuslavem Sobotkou, tzv. G2G, sestavila česká vláda z firem spolupracujích s izraelskými partnery, podnikatelskou delegaci reprezentující česko-izraelskou obchodní kooperaci. Mezi vybrané subjekty patří i PrimeCell Therapeutics a.s.

Důležitost posílení obchodu se státem Izrael dokládá zájem, kterému se nadcházející cesta politických, ale i podnikatelských špiček těší. Premiér České republiky Bohuslav Sobotka a premiér Izraele, Benjamin Netanjahu, vybraní ministři obou vlád, ale i zástupci profesních komor a svazu průmyslu, ti všichni budou sledovat prezentace nejúspěšnějších firem ze tří klíčových oborů. V podnikatelské delegaci jsou zástupci firmy Škoda Transportation, softwarové firmy CS Soft, a z firmy PrimeCell Therapeutics. Záštitu nad akcí převzala Česko-izraelská smíšená obchodní komora. Předseda izraelské komory David Hercký, který je zároveň Honorárním konzulem ČR v Izraeli, byl jmenován hlavním ceremoniářem setkání.

Kompletní program a informační materiál zde:

PrimeCell Therapeutics a.s.
je hi-tech biotechnologická společnost, zaměřená na oblast regenerativní medicíny. Vyvíjí léčivé přípravky s využitím lidských tkání a buněk, které zvyšují kvalitu života. Patří mezi významné Evropské společnosti působící v oblasti buněčné terapie a tkáňového inženýrství. Spolupracuje s nejprestižnějšími výzkumnými organizacemi na světě s cílem transferu výsledků výzkumu a vývoje do praktického využití. Společnost byla založena v roce 2007.
Společnosti Národní centrum tkání a buněk a.s. a 4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. jsou dceřiné společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. a České republiky.
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
je nezisková nevládní organizaci, která svou činností napomáhá k všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a izraelskými subjekty.