News and events

Národní Centrum Tkání a Buněk
získalo opět nejvyšší dodavatelské hodnocení
od Fakultní nemocnice Brno

Zveřejnění výsledků vyhodnocení dodavatelů od Fakultní nemocnice Brno znamenalo pro Národní Centrum Tkání a Buněk opětovné získání nejvyššího hodnocení, tedy kategorie A.

„Naším dlouhodobým cílem je co nejkvalitnější péče o koncového zákazníka, tedy pacienta. Proto si velmi vážíme hodnocení Fakultní nemocnice Brno, které ukazuje, že úsilí vložené do naší práce je směřováno správným směrem“, dodává hodnocení Ing. Petr Koška, předseda představenstva Národního Centra Tkání a Buněk v Brně.