News and events

Zahájení vývoje biosenzorů pro regenerativní medicínu

1.10.2015 byl Společností 4MEDI-Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. (dceřiná společnost PrimeCell Therapeutics a.s.) započat projekt s názvem Zahájení vývoje biosenzorů pro regenerativní medicínu, který je spolufinancován Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora podnikání v MSK 2015. Cílem projektu je položit základy a definovat koncepci translačního pracoviště, jehož hlavním zaměřením jsou především domény mikro a nanotechnologií (jako je aplikovaná mikrofluidika a produkty využívající nanovláken anebo nano částic).

Konkrétní aplikace a produkty postavené na těchto technologiích buďto přinášejí zásadní inovace anebo představují možnosti, které jsou doposud pouze na úrovni vzdálených úvah. Přínosem těchto budoucích aplikací podle řešitelského týmu bude zefektivňování výzkumu a vývoje v celé řadě odvětví (např. biologie, medicína, chemie). Díky této vyšší efektivitě výzkumu a vývoje lze tedy očekávat i přímé přínosy pro každého člověka (například jako pacienta).

Cílové technologické platformy jsou velmi multidisciplinární. Jedná se mimo jiné o materiálové inženýrství, hydrodynamiku, počítačové modelování, molekulární chemii, medicínu, analytickou chemii, fyziku povrchů, mikro-elektroniku, buněčnou biologii a celou řadu dalších. Nezbytným aspektem a klíčovým nástrojem translace v technologickém parku 4MEDi je spolupráce nejen s českými univerzitami, nemocnicemi a firmami, ale také zahraničními subjekty a jednotlivými experty.

Velký prostor se budeme snažit dávat zejména mladé vědě, tedy studentům.