News and events

Pokračující výzkum léčby diabetické nohy PrimeCell ve 4MEDi přináší slibné výsledky

Výsledky mezinárodního teamu pod vedením specialistů z PrimeCell, Centra buněčné terapie a diagnostiky a FN Ostrava byly publikovány v Cell transplantation Journal.

Spolupráce na výzkumu a vývoji nového léčiva pro pacienty s kritickou končetinovou ischemií (CLI) přináší slibně výsledky. Mezinárodní tým, vedený pracovníky z 4MEDI-CBTD a Fakultní nemocnice Ostrava, prokázal účinnost koncentrátu terapeutických faktorů připravených v rámci společného projektu při léčbě CLI v preklinickém testování na animálním modelu. Intramuskulární injekce těchto faktorů do léčené končetiny vedly ke zvýšení hustoty krevních kapilár a krevního zásobení tkáně, které je při CLI redukováno. Práce byla publikována v září v časopise Cell Transplantation a je důležitým krokem k zahájení klinické studie na pacientech s diagnózou CLI. Touto preklinickou fázi si připravujeme novou generaci léčivého přípravku pro léčbu CLI, řekl Dr. Tomas Otevřel, šéf výzkumu PrimeCell.

Odkaz na publikaci zde: Cell Transplantation, Vol. 25, pp. 1623–1633, 2016