News and events

Léčba chronických ran s využitím amniové membrány přinesla vynikající výsledky

V LDN Humpolec byla zahájena pilotní studie na léčbu ran amniovou membránou. Nyní, po několika týdnech léčby amniovou membránou, již můžeme prokázat signifikantní zlepšení stavu rány u vybraných pacientů a potvrdit předpokládaný účinek amniové membrány. Aplikace amniové membrány urychlila proces hojení a obnova kožního krytu probíhala bez viditelných známek jizvení.

Na začátku února byl LDN Humpolec (Vysočinské nemocnice a.s.) předán Nadačním fondem regenerativní medicíny Regeneron šek určený pro léčbu chronických ran amniovou membránou. Tento finanční příspěvek v hodnotě 300 000 Kč umožnil aplikaci amniové membrány pacientům LDN, jejichž rána nevykazovala známky hojení více než devět týdnů.

Amniovou membránu připravila k použití pro LDN Humpolec biotechnologická společnost Národní centrum tkání a buněk. V České republice se produkty z amniové membrány připravují již od roku 2000 a našly uplatnění zejména v očním lékařství.

Struktura amniové membrány (tzv. extracelulární matrix) poskytuje přirozené lešení pro obnovu tkáně a tím i pro hojení poranění a defektů. Obsahuje velké množství účinných látek, které hojení podporují, snižují bolestivost v ráně, potlačují infekci, tvorbu jizev a vykazují protizánětlivé účinky.

Podle studií a klinických dat ze zahraničí je vynikajících úspěchů dosahováno při použití amniové membrány právě v léčbě chronických ran. Tato skutečnost byla inspirací pro vývoj nového produktu určeného k aplikaci na chronické rány. Během probíhající studie byly získány data z léčby a další cenné informace, které budou následně zapracovány do dalšího vývoje produktu. Ten bude spočívat zejména ve výběru vhodného nosiče a způsobu balení tak, aby byla samotná aplikace jednoduchá, rychlá, pro pacienty přívětivá a zároveň zůstala zachována účinnost výsledného produktu. Národní centrum tkání a buněk zahájilo také proces patentování a ochrany zmíněného přípravku.

Hojení chronické rány je obtížné a zdlouhavé. Jedná se o socioekonomický problém postihující celou západní populaci. Dotýká se nejen pacienta samotného a jeho blízkých, ale zároveň zasahuje i celou společnost, neboť léčba dlouhodobě se nehojící rány je velmi nákladná. Národní centrum tkání a buněk odhaduje, že jen v České republice je až 200 000 pacientů postižených takovýmto onemocněním a náklady na jejich léčbu včetně dopadů socioekonomických činí až miliardy Kč ročně. Vyvíjený produkt umožní rychlejší zhojení chronické rány včetně plnohodnotné obnovy kožního krytu, rychlejší návrat do společnosti a zároveň sníží časovou i finanční náročnost spojenou s pravidelným docházením do převazové ambulance.