News and events

4MEDi na Ambasádě ČR v Německu

September 16, 2015

Moravskoslezský kraj a Braniborsko budou jednat o spolupráci v oblasti biotechnologie a regenerativní medicíny.

Velvyslanectví České republiky v Berlíně pořádá v ondělí 26. října 2015 setkání zástupců politické reprezentace a podnikatelských subjektů Moravskoslezského kraje a Braniborska.

Jediným tématem je oblast biotechnologií a regenerativní medicíny. Cílem této akce je podporovat rozvoj spolupráce s firmami a výzkumnými institucemi v Moravskoslezském kraji, v Berlíně a celém Braniborsku.

Vystoupí náměstek ředitele pro vědu a výzkum Fakultní nemocnice Ostrava a držitel amerických patentů v oblasti regenerativní medicíny MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. a zakladatel a předseda dozorčí rady PrimeCell Therapeutics Ing. Michal Zahradníček, MBA, kteří představí aktivity z oblasti výzkumu a vývoje v této oblasti. Přítomni budou velvyslanec České republiky v Německu Tomáš Jan Podivínský a hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Prezentace se koná v budově velvyslanectví (Embassy of the Czech Republic in Berlin, Wilhelmstrasse 44, 10 117 Berlin).

Registrovat se lze na e-mailové adrese: commerce_berlin@mzv.cz.