News and events

Michal Zahradníček pro HN: Byznysu se bude dařit. Co očekává pro letošek deset předních českých podnikatelů a manažerů

Otázky HN? Hospodářské noviny se zeptaly osobností českého byznysu, jak vidí budoucí rok nejen ve svém oboru.

Jaký podle vás bude rok 2017?

Z pohledu hospodářského vývoje: Méně prediktivních událostí, plný zvratů, méně jistot a stability. Tyto mohou zapříčinit spuštění nové globální ekonomické krize, neb od té poslední uplynulo téměř 10 let. EU se bude i nadále marně snažit dosáhnout vyšší efektivity. Vládní hospodářská politika ČR bude i po tento rok – navzdory svým deklaracím – zcela chybně upřednostňovat podporu nesofistikovaných investic před podporou menších podniků a firem založených na znalostech a inovacích s vysokou přidanou hodnotou, což se projeví v dalším relativním „chudnutí“ českých zaměstnanců v porovnání s vyspělými zeměmi (USA, Singapur, Japonsko, Izrael apod.). Tvorba nových pracovních míst bude stagnovat.

Co nejdůležitějšího očekáváte ve svém oboru v nadcházejícím roce?

Kanceláří budoucnosti se stává laboratoř. Po více než 50 letech padne tzv. zlatý standard v oblasti provádění klinických zkoušek. Tedy způsob provádění klinických hodnocení léčiv a případně také přístrojů určených k léčbě. a jelikož se tak stane v USA hned z počátku roku, pak bude velkou výzvou pro EU, jestli bude tento trend následovat. V případě, že nikoliv, způsobí to menší dostupnost moderních a efektivnějších léčebných metod pro pacienty v unii v porovnání s USA a také snížení konkurenceschopnosti výrobců léčiv v EU. To bude mít dopad na profitabilitu velkých pharma firem v unii. Oblast poskytování hi-tech zdravotních služeb se významně přiblíží individualizované péči a technologické revoluci. Další nové technologie a vynálezy budou určovat trendy v léčbě obyvatel pro dalších několik desetiletí. Lidský organismus bude stále více pod tlakem nových objevů vnímán jako technologie.

http://archiv.ihned.cz/c1-65571980-2017-byznysu-se-bude-darit