News and events

Podporujme mladé vědce v Moravskoslezském kraji

Herbert Pavera, poslanec TOP 09 za Moravskoslezský kraj, dnes uspořádal konferenci na půdě Poslanecké sněmovny, která se věnovala aplikaci vědy a podpoře vzniku nejen biotechnologických firem. Konference se zúčastnili zástupci státních institucí, akademické sféry i úspěšných podniků ze severní Moravy.

"ČR má sice nejnižší nezaměstnanost, ve srovnání s vyspělými státy však stále převažují pracovní místa s nízkou produktivitou. Pořád se spíše blížíme představě montovny Evropy než moderní, inovativní ekonomice. Právě česká pracovní místa budou nejvíce ohrožena nastupující digitalizací, automatizací a rozšiřováním robotů ve výrobě. Východiskem je podporovat vznik míst s vysokou přidanou hodnotou na základě přenosu poznatků vědy do praxe," uvedl poslanec Pavera.

Ten poukázal na to, že podpora aplikovaného výzkumu je velkou příležitostí pro Moravskoslezský kraj, který trpí útlumem tradičního průmyslu: "Veřejné prostředky by měly směřovat na zlepšení přenosu výsledku výzkumu do praktického využití. Místo desítek tisíců nových úředníků za miliardy korun by měla současná vláda více podporovat vědce, především z řad mladých absolventů a studentů. Tím nejen zvýšíme nízké mzdy v regionu, ale také zamezíme odchodu mladých, šikovných lidí z Moravskoslezského kraje."

Podle Herberta Pavery na severní Moravě existují všechny předpoklady pro vznik moderní ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou a vysokou životní úrovní. "Máme kvalitní univerzity, nadějné studenty i dobře fungující firmy z oblasti biotechnologií, které dokazují, že tudy vede cesta. Stát i kraj by měly akademický a soukromý sektor propojovat, hledat perspektivní investory a snižovat byrokracii. Bohužel, administrativa je v současnosti velká a především malým a středním podnikům se naopak ještě zvyšuje," uzavřel poslanec Pavera.

O současném stavu podpory aplikovaného výzkumu na dnešní konferenci informoval náměstek pro vědu, výzkum a inovace Arnošt Marks a ředitel Technologické agentury ČR Petr Očko. Mezinárodní porovnání se špičkou na tomto poli, Izraelem, představil profesor Zohar Ben-Asher. Moravskoslezský kraj zastupoval Martin Duda, ředitel Centra podpory inovací VŠB-Technické univerzity v Ostravě, Martin Radina z Diagnostického centra J.G. Mendela, součásti 4Medical Innovations Ostrava. Na konferenci vystoupili také poslanec a bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger a Hana Kosová, ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.