News and events

V České republice byla založena odborná společnost pro regenerativní medicínu

Vznik České společnosti pro regenerativní medicínu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSRM ČLS JEP) byl iniciován jako reakce na potřebu odborné platformy sdružující osoby zabývající se různými aspekty nového a progresivně se rozvíjejícího interdisciplinárního oboru regenerativní medicíny. „Regenerativní medicína není definována orgánovými nebo funkčními systémy, ale způsobem léčby. Jako taková jde napříč většinou medicínských oborů, na druhé straně to však vede k určité roztříštěnosti. Proto bylo naším cílem vytvořit platformu, která by usnadnila setkávání lékařů a dalších akademických a vědeckých pracovníků zabývající se tímto oborem a která by tedy umožnila efektivnější výměnu informací a jejich sdílení,“ říká předseda společnosti MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.


Členy společnosti je už nyní řada odborníků zabývajících se například základním a aplikovaným výzkumem v oblasti buněčné terapie a tkáňového inženýrství, na druhé straně jsou členy společnosti lékaři, kteří se věnují ortopedii, angiologii, plastické medicíně, hematologii apod. Hlavním cílem ČSRM je shromažďovat, rozvíjet a uplatňovat poznatky regenerativní medicíny a usnadňovat jejich využití v péči o zdraví, a současně dbát na užívání takových diagnostických, preventivních a léčebných postupů s využitím léčivých přípravků pro moderní terapii, jejichž povaha a účinek jsou podloženy vědeckými důkazy a výsledky klinických hodnocení. Záměrem regenerativní medicíny je využít vlastního potenciálu organismu a používat orgány, tkáně, buňky a látky z nich odvozené (samotné nebo v kombinaci s biokompatibilními nosiči) k regeneraci a obnově orgánů a tkání nebo jejich funkcí, poškozených v důsledku získaného nebo vrozeného onemocnění, vnějších vlivů nebo i přirozeného procesu stárnutí.
Členové České společnosti pro regenerativní medicínu ČLS JEP chtějí také intenzívně usilovat a dbát o dodržování etických zásad ve všech oblastech regenerativní medicíny, od základního, preklinického a klinického výzkumu až k léčebnému užití produktů a postupů regenerativní medicíny. „Naší ambicí je, mimo jiné, rovněž zastupovat obor regenerativní medicíny při komunikaci se státními orgány, národním regulátorem Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Českou lékařskou komorou a souvisejícími profesními organizacemi, zdravotními pojišťovnami a dalšími odbornými lékařskými společnostmi ČSL JEP,“ dodává MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D

Další informace o společnosti, složení výboru a dalších orgánů, najdete na internetové adrese www.csrm.cz.

Kontakt:
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.,
předseda společnosti e-mail: zdenek.koristek@fno.cz,
telefon: +420 606 705 248