News and events

Kontrola VZP neshledala žádné nedostatky

V měsíci červnu proběhla ve společnosti 4MEDI – Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

V kontrolovaném období od 1.8.2012 do 30.4.2016 nebyly shledány žádné nedostatky.

Biotechnologický park 4Medical Innovations je technologicky vyspělé biomedicínské translační centrum pro rozvoj regenerativní medicíny. Centrum je zaměřené na co nejefektivnější využití výsledků základního a aplikovaného výzkumu v klinické praxi. Specifickými obory centra jsou buněčná manipulace, biotechnologie, biofarmacie a diagnostika pro lidské buňky a genetiku.