News and events

Deník Právo: Naděje pro neslyšící – kmenové buňky

Japonští vědci chtějí časem léčit vrozený druh postižení chirurgickým zásahem ve vnitřním uchu
Vědci věří, že stojí na pokraji objevu, který by jim umožnil vyléčit vrozenou ztrátu sluchu pomocí kmenových buněk. Japonským badatelům se totiž podařilo vypěstovat takzvané vnitřní vláskové buňky, jež by lidem postiženým dědičnou hluchotou mohly nahradit ty vrozené poškozené.

Vláskové buňky slouží k přeměně zvukových vln na nervové impulsy a jsou v tzv. Cortiho orgánu, jenž je součástí hlemýždě vnitřního ucha.

Když dojde ke genetické mutaci těchto buněk, mohou se děti narodit s těžkým sluchovým postižením. To lze zatím řešit jen pomocí implantátu, který se vkládá do vnitřního ucha a nahrazuje funkci hlemýždě. Nyní se podle listu The Daily Mail výzkumníkům podařilo vypěstovat kmenové buňky prosté mutací.

Očekávají proto, že v budoucnu dokážou chirurgicky vložit tyto buňky do ucha pacienta, kde se vyvinou a budou fungovat jako normální, zdravé vláskové buňky. „Jsem z výsledků naší práce nadšený. Doufáme, že povedou k vyléčení tohoto druhu dědičné hluchoty,“ prohlásil profesor Kazusaku Kamija z Juntendo univerzity v Tokiu.

Vrozenou ztrátou sluchu trpí jedno novorozeně z tisíce
„Našli jsme způsob, jak získat kmenové buňky. Dalším krokem je ale vypracovat bezpečný postup, jak je umístit v uchu pacienta,“ podotkl. „Je možné, že terapie bude dostupná během pěti až deseti let,“ dodal. Vrozená ztráta sluchu je relativně častá – postihuje totiž podle statistik každého tisícího novorozence a zhruba 60 procent případů je determinováno právě mutací genu nesoucího název GJB2, na nějž se japonský výzkum zaměřuje. Člověk má při narození v každém uchu zhruba 11 tisíc vláskových buněk. Stárnutí, dopady silného hluku či vliv drog ale způsobují jejich odumírání – sluch se tak zhoršuje, přičemž v současné době není většina typů ztráty sluchu léčitelná, lze ji jen částečně kompenzovat různými naslouchadly. Zhruba třetina lidí ve věku kolem 65 let si stěžuje, že slyší hůře, mezi seniory o deset let staršími je špatně slyšících už polovina. Kmenové buňky jsou nediferencované živočišné buňky, které mají schopnost se dělit a měnit se na jiný buněčný, specifický typ.

Tato schopnost umožňuje tělu vytvořit nové buňky, a opravit tak poškozené části těla, které jsou složeny z buněčných typů, jež se dělit neumějí.