News and events

Porod přináší unikátní možnost k získání perinatálních kmenových buněk

Nadace Parent's Guide to Cord Blood uveřejnila článek, který nastávajícím rodičům osvětluje význam různých typů kmenových buněk získaných při narození dítěte. První transplantace pupečníkovou krví proběhla v roce 1988. Za 28 let jich bylo provedeno 35 000 (Ballen Verter Kurtzberg 2015). Většina rodičů ví, co je to pupečníková krev a že je cenným zdrojem kmenových buněk. Ale již v době narození miminka lze ve skutečnosti získat pestrou paletu buněk souhrnně označovanou jako buňky perinatální.

  • Pupečníková krev je bohatá na krvetvorné (hematopoetické) kmenové buňky a je ceněna jako zdroj kmenových buněk k léčbě poruch krvetvorby a krevních malignit.
  • Wharton’s Jelly, které vyplňuje tkáň pupeční šňůry, je bohaté na mezenchymální kmenové buňky (MSC). Ty jsou mimo jiné schopné se přeměnit na buňky kostí, chrupavek a svalů a jsou ceněné i pro schopnost potlačit zánět a autoimunitní reakce. MSC lze získat i z pupečníkové krve, ale s nižší výtěžností než u ostatních zdrojů.
  • Povrch placenty a pupeční šňůry je tvořen amniovou membránou bohatou na mesenchymální kmenové buňky (MSC), které jsou prekurzory buněk epiteliálních.
  • I placenta a chorion jsou bohatým zdrojem smíšené populace kmenových buněk, zejména MSC.

Perinatální kmenové buňky jsou stále více využívány v rozvíjejících se odvětvích medicíny označované jako Regenerativní medicína a Moderní terapie. Regenerativní medicína nahrazuje nebo regeneruje lidské buňky, tkáně nebo orgány s cílem obnovit nebo nastolit jejich normální funkce (Mason & Dunnil 2008).

Advanced cell therapies rozsah regenerativní medicíny dokonce přesajuje. Zde několik příkladů jako je například podpora léčby neurologických onemocnění mozku, podání MSC k potlačení autoimunitních poruch, jako jsou například reakce štěpu proti hostiteli (GVHD), nebo roztroušená skleróza.

graf

Zdroj: https://parentsguidecordblood.org

Nadace Parentsguidecorblood poukazuje na zájem farmaceutických firem o rozvoj Regenerativní medicíny a Moderní terapie a jejich investice v tomto sektoru. Během posledních deseti let, 30 společností v 11ti zemích sponzorovalo 102 klinických studií v oblasti buněčné terapie s využitím perinatálních kmenových buněk.

Celý článek zde: https://parentsguidecordblood.org/en/news/growing-use-newborn-stem-cells-clinical-trials

O nadaci Parent's Guide to Cord Blood : V roce 1998 zakladatelka nadace Dr. Frances Verter vytvořila webové stránky na uctění památky její zesnulé dcery Shai, která podlehla leukémii. Záměrem neformálního veřejného projektu bylo informování rodin o možnostech léčby leukémie. V roce 2007 byla zvolena dozorčí rada a Parent's Guide to Cord Blood se stala neziskovou organizací.

Hlavním posláním nadace je podávat nastávajícím rodičům komplexní, vyvážené a přesné informace o pupečníkové krvi a tkáni pupečníku. Webové stránky informují o výhodách skladování kmenových buněk pupečníkové krve a tkáně a vysvětlují rozdíly mezi darováním do veřejného registru a uchováním pro vlastní potřebu. Další misí společnosti je sledování trendů v oblastech Regenerativní medicíny a Moderní terapie a analýza vývoje léčebných postupů, které by mohly rozšířit využití pupečníkové krve.