News and events

PrimeCell Bioscience rozvíjí spolupráci
s akademickými institucemi v Ostravě
a připravil zázemí pro investice do medicínských technologií včetně peněz rizikového kapitálu.

Společnost PrimeCell Bioscience a. s. – provozovatel vědeckotechnologického parku 4 MEDical Innovations zaměřeného na biotechnologie rozvíjí spolupráci s VŠB Ostrava a Lékařskou fakultou Ostravské university, se kterými podepsala smlouvy o účasti studentů na výzkumných projektech ve 4MEDi.

Již několik studentů a doktorandů z VŠB se podílí v laboratořích 4MEDi na projektech translace poznatků základního a aplikovaného výzkumu do produktů.. V přípravě jsou další projekty s vědeckými pracovišti fakultní nemocnice Ostrava, do kterých by se měli zapojit studenti lékařské fakulty Ostravské university. Připravované projekty jsou multioborové a zahrnují úkoly z oblastí biologie, genetiky, nanotechnologií, zpracování obrazu a využití pokročilých matematických metod.

V květnu ve 4MEDi také zahájil činnost medtech Accelerator Expletio, za kterým stojí skupina Opifer, jeden z významných poskytovatelů rizikového kapitálu v ČR. Nově bude investovat do oblasti medicínských technologií ve spolupráci se společností PrimeCell Bioscience a.s.. Laboratoře a vědecký personál PrimeCell Bioscience dává možnost rozvoje investování do jednoho z neperspektivnějších oborů současnosti, kterým nesporně oblast biotechnologií a nanotechnologií je. Celá tato oblast je postavená na nejširší multioborové platformě a dává tím možnost využití výstupů vědy a výzkumu většina akademických institucí v ČR, sdělili zástupci Opifer.