News and events

Porod přináší unikátní možnost k získání perinatálních kmenových buněk

Kmenové buňky získané při narození dítěte zvyšují počet indikací pro léčbu. Jedná se nejen o buňky z pupečníkové krve, ale o celou škálu kmenových buněk označovaných jako buňky perinatální - kmenové buňky získané při porodu.

Nadace Parent's Guide to Cord Blood uveřejnila článek, který nastávajícím rodičům osvětluje význam různých typů kmenových buněk získaných při narození dítěte. První transplantace pupečníkovou krví proběhla v roce 1988. Za 28 let jich bylo provedeno 35 000 (Ballen Verter Kurtzberg 2015). Většina rodičů ví, co je to pupečníková krev a že je cenným zdrojem kmenových buněk. Ale již v době narození miminka lze ve skutečnosti získat pestrou paletu buněk souhrnně označovanou jako buňky perinatální.

  • Pupečníková krev je bohatá na krvetvorné (hematopoetické) kmenové buňky a je ceněna jako zdroj kmenových buněk k léčbě poruch krvetvorby a krevních malignit.
  • Wharton’s Jelly, které vyplňuje tkáň pupeční šňůry, je bohaté na mezenchymální kmenové buňky (MSC). Ty jsou mimo jiné schopné se přeměnit na buňky kostí, chrupavek a svalů a jsou ceněné i pro schopnost potlačit zánět a autoimunitní reakce. MSC lze získat i z pupečníkové krve, ale s nižší výtěžností než u ostatních zdrojů.
  • Povrch placenty a pupeční šňůry je tvořen amniovou membránou bohatou na mesenchymální kmenové buňky (MSC), které jsou prekurzory buněk epiteliálních.
  • I placenta a chorion jsou bohatým zdrojem smíšené populace kmenových buněk, zejména MSC.

Perinatální kmenové buňky jsou stále více využívány v rozvíjejících se odvětvích medicíny označované jako Regenerativní medicína a Moderní terapie. Regenerativní medicína nahrazuje nebo regeneruje lidské buňky, tkáně nebo orgány s cílem obnovit nebo nastolit jejich normální funkce (Mason & Dunnil 2008).

Advanced cell therapies rozsah regenerativní medicíny dokonce přesajuje. Zde několik příkladů jako je například podpora léčby neurologických onemocnění mozku, podání MSC k potlačení autoimunitních poruch, jako jsou například reakce štěpu proti hostiteli (GVHD), nebo roztroušená skleróza.

graf

Zdroj: https://parentsguidecordblood.org

Nadace Parentsguidecorblood poukazuje na zájem farmaceutických firem o rozvoj Regenerativní medicíny a Moderní terapie a jejich investice v tomto sektoru. Během posledních deseti let, 30 společností v 11ti zemích sponzorovalo 102 klinických studií v oblasti buněčné terapie s využitím perinatálních kmenových buněk.

Celý článek zde: https://parentsguidecordblood.org/en/news/growing-use-newborn-stem-cells-clinical-trials

O nadaci Parent's Guide to Cord Blood : V roce 1998 zakladatelka nadace Dr. Frances Verter vytvořila webové stránky na uctění památky její zesnulé dcery Shai, která podlehla leukémii. Záměrem neformálního veřejného projektu bylo informování rodin o možnostech léčby leukémie. V roce 2007 byla zvolena dozorčí rada a Parent's Guide to Cord Blood se stala neziskovou organizací.

Hlavním posláním nadace je podávat nastávajícím rodičům komplexní, vyvážené a přesné informace o pupečníkové krvi a tkáni pupečníku. Webové stránky informují o výhodách skladování kmenových buněk pupečníkové krve a tkáně a vysvětlují rozdíly mezi darováním do veřejného registru a uchováním pro vlastní potřebu. Další misí společnosti je sledování trendů v oblastech Regenerativní medicíny a Moderní terapie a analýza vývoje léčebných postupů, které by mohly rozšířit využití pupečníkové krve.