News and events

Penta Investments vstupuje do Primecell Therapeutics


Penta Investments odkoupila od Michala Zahradníčka, zakladatele a majoritního akcionáře PrimeCell Therapeutics a.s., minoritní část jeho podílu. Po devíti letech tak dochází k zásadnější změně ve struktuře PrimeCell Therapeutics. Michal Zahradníček stále zůstává největším akcionářem společnosti.


PrimeCell Therapeutics se věnuje oboru medicíny, který je založený na manipulaci lidských buněk a tkání. Mimo vlastní aplikovaný výzkum se zaměřuje na následnou výrobu léčivých produktů, které se užívají při vysoce individualizované léčbě doposud neléčitelných, čí obtížně léčitelných onemocnění. Léčba je efektivnější, pro pacienta šetrnější a pomáhá zvyšovat kvalitu jeho života. PrimeCell Therapeutics je mj. také podílníkem ve společnostech: Národní centrum Tkání a buněk, a.s., 4MEDi centrum buněčné terapie a diagnostiky, SCL Biological Czech.

Michal Zahradníček, zakladatel PrimeCell Therapeutics

Pro PrimeCell znamená vstup nového strategického partnera především znalost oblasti poskytování zdravotní péče a snadnější přístup k pacientům, kteří potřebují moderní léčbu. Finance zakvizice budou v hlavní míře použity na dokončení vývoje některých léčivých přípravků a na pokračující mezinárodní expanzi. Současně se zaměříme na intenzivnější vyhledávání výsledků základního výzkumu v akademické sféře, které jsou vhodné pro aplikovaný vývoj a pro následné použití u pacientů.

Michal Zahradníček, zakladatel PrimeCell Therapeutics

Václav Jirků, investiční ředitel Penty

Pro pacienty, kterých v našich zdravotnických zařízeních ošetříme ročně více než dva milióny, chceme tu nejmodernější a nejúčinnější léčbu. Proto investujeme nejen do vybavení svých zdravotnických zařízení, ale zároveň intenzivně usilujeme o inovace a hledání nových postupů, které reflektují vývoj ve světové medicíně. Vstup do PrimeCell Therapeutics je proto jen logickým krokem dlouhodobého investora, kterým Penta ve zdravotnictví rozhodně je.“

Václav Jirků, investiční ředitel Penty

Penta patří k jednomu z největších soukromých poskytovatelů zdravotní péče v regionu střední Evropy. Dlouhodobě sleduje jako strategický investor ve zdravotnictví trendy v oblasti diagnostiky, vývoje léků a nových léčebných metod s cílem je aktivně nabízet pacientům v Polsku, České republice a na Slovensku. Investice do společnosti PrimeCell Therapeutics je tak dalším krokem v rozšiřování spektra služeb a moderních metod, které chce Penta přinášet pacientům a tím zvyšovat kvalitu i rozsah péče. Tato investice je součástí dlouhodobé strategie reflektující trendy ve vývoji léčiv.

Cena transakce a velikost akvizičního podílu nejsou veřejné.

PrimeCell Therapeutics a.s. je biotechnologická společnost zaměřená na oblast regenerativní medicíny a buněčné terapie. Vyvíjí léčivé přípravky a produkty na bázi lidských buněk, které zvyšují kvalitu života občanů. Společnost patří mezi evropskou špičku v oblasti buněčné terapie, tkáňového inženýrství a spolupracuje s nejvýznamnějšími světovými vědeckými institucemi na uvádění výsledků výzkumu do praxe, především z Izraele a USA. Společnost byla založena v roce 2007. Dceřiné společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. jsou Národní centrum tkání a buněk a.s. a 4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. aj. Hodnota aktiv společnosti činí 1,4 miliardy Kč.

Ing. Michal Zahradníček, MBA (* 11. února 1968, Krnov) je český filantrop, podnikatel a investor, zakladatel a spolumajitel několika vysoce inovativních společností v oborech informačních technologií, biomedicíny a energetiky. Jeho firmy mají mezinárodní působnost, fungují celkem v sedmnácti zemích světa (EU, Rusko, USA, Izrael, Indonésie, Singapur, Turecko, Maroko aj.). Žije převážně v Praze. Zastává názor, že „inovace jsou jediným legitimním nárokem na zisk a že vynálezy a nové technologie zvyšují kvalitu života a zmenšují lidské utrpení.“

Penta Investments je středoevropská investiční skupina, založená v roce 1994. Působí zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu a v realitním developmentu. Spravuje jediný fond svých partnerů, akcionářů společnosti. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než třicet pět tisíc lidí a hodnota aktiv skupiny dosáhla v roce 2014 výše 6,7 miliardy eur. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy a má svoje zastoupení v Praze, Bratislavě, Varšavě a Mnichově.

Národní centrum tkání a buněk a.s.
Je společný podnik společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. a České republiky. Národní centrum tkání a buněk je zdravotnickým zařízením, výrobcem léčiv regenerativní medicíny a tkáňovým zařízením. Současně disponuje bankou pupečníkové krve. Součástí jeho laboratoří je 1 500 m2 čistých prostor (GMP) vybudovaných v souladu s nejpřísnějšími evropskými standardy. Jako výrobce léčiv moderní terapie se zabývá nejen výrobou, ale i vlastním vývojem nových léčiv. Jako tkáňové zařízení vyvíjí a připravuje tkáňové transplantáty nejen pro rutinní chirurgické výkony, ale také pro vysoce specializované výkony v kardiochirurgii, ortopedii a dalších odbornostech.
4MEDi centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.
Je společný podnik společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. a České republiky. K dispozici má pro svůj aplikovaný výzkum a transfer základního výzkumu celkem 6 500 m2 nejmoderněji vybavených laboratoří v biotechnologickém parku 4Medi v Ostravě, který sídlí v areálu Fakultní nemocnice. Zaměřuje se na transfer znalostí specificky manipulovaných lidských tkání a buněk.
SCL Biological Czech s.r.o. je dceřiná společnost PrimeCell Therapeutics a čínské společnosti SCL Biotechnology Co., Ltd., která patří panu Chauncey Shey, jednomu z nejvýznamnějších světových venture kapitalistů.

Národní Centrum Tkání a Buněk 4MEDi Ostrava