News and events

CEO PrimeCell Therapeutics Petr Koška se sešel s partnery v Pekingu

V roce 2015 zahájila PrimeCell Therapeutics spolupráci s čínskou společností SCLNOW, která je, mimo jiné, jednou z největších bank mezenchymálních kmenových buněk na světě. Po založení společného podniku SCL Biological Czech a po několika měsíční intenzivní práci se podařilo zástupcům PrimeCell Therapeutics s čínským partnerem dohodnout na dalších praktických krocích vzájemné spolupráce. Tato by měla v horizontu několika měsíců vyústit ve vybudování banky mezenchymálních kmenových buněk (MSC) v ČR.

Banka bude sloužit jako zdroj MSC pro klinická hodnocení léčebných postupů pro nejrůznější diagnózy v celé EU. MSC budou získávány, uchovávány a předávány k dalšímu využití v souladu s přísnými pravidly legislativy EU a České republiky.“

Petr Koška, CEO PrimeCell Therapeutics, se sešel s partnery v Pekingu

Vstup do kontrolovaných prostor firmy SCL Biological

Petr Koška, CEO PrimeCell Therapeutics, se sešel s partnery v Pekingu