News and events

Dobrá zpráva pro regenerativní medicínu: Indukované pluripotentní kmenové buňky nevykazují zvýšenou frekvenci mutací

Dobrou zprávou pro regenerativní medicínu je nedávné zjištění vědců z amerického Národního Institutu Zdraví (NIH) v Bethesdě, publikované začátkem února v časopisu P.N.A.S.. Výzkumná skupina se zaměřila na sledování mutací v genomu indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSCs).

IPSCs jsou kmenové buňky připravené v laboratoři z buněk, které již prošly vývojovými stupni a staly se z nich buňky diferenciované, tedy již specializované na určitou činnost. Metoda takovéhoto přeprogramování specializovaných buněk nazpět na kmenové byla objevena před deseti lety a představuje obrovský terapeutický potenciál. Buňky získané například běžnou biopsií lze touto technologií přeprogramovat na kmenové buňky, a tyto dále diferencovat do nejrůznějších typů pro účely tkáňového inženýrství a pro regeneraci orgánů.

Důležitou otázkou ale bylo, zda při procesu přeprogramování nedochází ke zvýšenému počtu mutací v buněčném genomu. To by mělo za následek problém ve využití této technologie v medicíně. Vědci z Bethesdy však obavy vyvrátili. Pomocí experimentú s buňkami fibroblastů a srovnání DNA kultivovaných původnich buněk a buněk přeprogramovných zjistili, že k rozdílům ve frekvenci mutací v DNA nedochází. Proces přeprogramování tedy mutagenní není.

Původní zdroj: Kwon EM et al., Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 21;114(8):1964-1969.