News and events

Nový start up ve 4MEDi umožní lepší
analýzy životního prostředí

Od srpna 2016 zahájil činnost ve vědeckotechnickém parku 4MEDi Ostrava nový start up - společnost E&H Services. E&H Services jsou laboratoře zaměřené na identifikaci stopových koncentrací látek s vlivem na kvalitu životního prostředí. Jedná se o problematiku spojenou se znečištěním ovzduší, která je v Moravskoslezském kraji velmi aktuální mnoho let. Spolupráce bude probíhat na úrovni multidisciplinárních transferů nejnovějších poznatků v oborech zastoupených ve vědeckotechnickém parku 4MEDi Ostrava a jeho partnerů.