News and events

Mezenchymální buňky pupečníkové tkáně pro klinické studie - technologický transfer z Číny

Laborantky PrimeCell a Národního Centra Tkání a Buněk dokončily přípravu na transfer know-how z firmy SCLNOW do ČR a EU. Jedná se o postupy pro zpracování mezenchymálních buněk separovaných z pupečníkové tkáně, které SCL vyvíjí více než 10 let. Ty budou sloužit vědcům jako standardizovaný zdroj buněk pro využití v klinických studiích.

V roce 2015 založily PrimeCell Therapeutics a čínská společnost SCLNOW společnost SCL Biological Czech.  Cílem je postupný transfer know-how směřující k vybudování evropské banky mezenchymálních kmenových buněk se sídlem ČR.

Týdenní trénink zpracování buněk v SCLNOW byl dalším milníkem v procesu budování banky mezenchymálních kmenových buněk s vysokou mírou jakosti a bezpečnosti vhodných pro přípravu klinických studií. Detailní část know-how se týkala osvojení technologických postupů a metodik kontrol kvality pro kultivované a kryoprezervované mezenchymální kmenové buněk z tkáně pupečníku. MSC tkáně pupečníku jsou buňky multipotentní, schopné přeměnit se na různorodé buňky anebo tkáně v lidském organismu. Představují proto významný potenciál pro výzkum a následnou léčbu mnoha onemocnění.

PrimeCell si osvojením know-how postupů buduje svou kompetenci ve zpracování různorodých typů tkání, které jsou zdrojem lidských buněk pro další využití.

SCLNOW je čínská biotechnologická společnost, která v roce 2015 zahájila spolupráci s Primecell Therapeutics a je jednou z největších bank mezenchymálních kmenových buněk na světě. Jejím hlavním akcionářem je pan Chauncey Shey, který je dle Forbes nejvlivnějším venture kapitalistou v Asii za rok 2015.

PrimeCell Therapeutics a.s. je biotechnologická společnost specializující se na buněčnou terapii a tkáňového inženýrství. Investuje do vývoje léčivých přípravků, využívajících přirozených regenerativních vlastností tkání, buněk a jejich součástí, které zvyšují kvalitu života a posouvají hranice standardní léčby. Poskytuje pacientům nové metody vysoce personalizované efektivní léčby a to především v případech, kdy stav pacientů nelze léčit běžnými léčivy či jinou konvenční metodou, či je-li léčba lidskými buňkami pro pacienta šetrnější.

Díky více než 20ti leté zkušenosti personálu se zpracováním tkání a manipulací buněk a nejmodernější výrobní infrastruktuře je respektovaným výrobcem se zákazníky v osmi zemích světa. Společnost vlastní a provozuje téměř 10 000 m2 laboratoří včetně čistých prostor (cGMP). Její léčivé přípravky jsou ročně použity v léčbě u více než 4.000 pacientů. Pokrývá celý hodnotový řetězec v oboru buněčné terapie a tkáňového inženýrství a využívá infrastrukturu svých akcionářů, tedy rozsáhlou síť poskytovatelů zdravotní péče (nemocnice, ambulance) a síť lékáren v CEE.

PrimeCell investuje do transferu základního výzkumu mnoha institucí a do firem v raném stádiu rozvoje, kterým umožní rychlý růst a expanzi na trhu EU. Spolupracuje s nejprestižnějšími výzkumnými institucemi na světě s cílem využít výsledky základního výzkumu v klinické praxi a to co nejrychleji ku prospěchu pacientů. Společnost byla založena v roce 2007.

Společnosti Národní centrum tkání a buněk a.s. a 4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. jsou dceřiné společnosti PrimeCell Therapeutics a České republiky. Společnost SCL Biological Czech s.r.o. je společný podnik PrimeCell Therapeutics a.s. a čínského holdingu SCL NOW.

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. je zdravotnickým zařízením, výrobcem léčiv moderní terapie (ATMP) a tkáňovým zařízením dle EU legislativy. Současně disponuje bankou pupečníkové krve. Součástí jeho laboratoří je 1.500 m2 čistých prostor vybudovaných v souladu s nejpřísnějšími evropskými standardy (GMP). Využívají se pro výrobu léčivých přípravků a zpracování lidských tkání a buněk v režimu Správné výrobní praxe. Jako výrobce léčiv moderní terapie se zabývá jak výrobou, tak i vlastním vývojem a klinickým hodnocením nových léčiv. Jako tkáňové zařízení vyvíjí a připravuje tkáňové transplantáty nejen pro rutinní chirurgické výkony, ale také pro vysoce specializované a personalizované výkony v kardiochirurgii, neurochirurgii, ortopedii a dalších odbornostech, ve kterých je díky kvalitě jednou z nejrespektovanějších společností na světě. Společnost má dnes celkem 66 odběrových zařízení v ČR a na Slovensku. Společnost byla založena v roce 2009. Je členem Evropské asociace tkáňových bank (EATB). Národní Centrum Tkání a Buněk je společný podnik společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. a České republiky.

Kontakt: Jitka Špronglová, +420731600634