News and events

Společnost SCLnow zavádí ISO/TC 276 v oblasti Biotechnologie

V rámci standardizace procesů společnosti SLCnow byla dne 14. Května 2017 podána žádost o registraci normy ISO / TC276 v oblasti biotechnologie a v oblasti analýzy a zpracování dat.

ISO norma pro oblast Biotechnologie – Biobanking specifikuje požadavky na manipulaci s lidskými mezenchymálními kmenovými buňkami (MSC) a definuje kvalitativní parametry těchto buněk. Norma se vztahuje na lidské mesenchymální kmenové buňky získané z různých zdrojů, včetně buněk z následného zpracování jako jsou například izolace a množení.

S nástupem nových technologií bylo třeba standardizovat i proces získávání a analýzy dat získaných při zpracování lidských mesenchymálních buněk. Tato ISO norma je založena na systému SCLCC (SCL cloud center). Zavedený cloudový systém umožňuje seskupovat a vzájemně spolu propojovat data, získaná z různých zdrojů, na základě předem definovaných parametrů.