News and events

POKLAD NEBO BIOLOGICKÝ ODPAD?

Porod jako unikátní možnost uchovat perinatální kmenové buňky z pupečníkové krve, tkáně pupečníku a placenty

Výzkum doktora Forostyaka je zaměřen na oblast regenerační a translační medicíny se zaměřením na hodnocení regeneračního potenciálu kmenových buněk (mezenchymální stromální buňky, embryonální kmenové buňky, indukované pluripotentní kmenové buňky atd.), biomateriály a jejich aplikace při léčbě neurotrauma a neurodegenerativních poruch.

Perinatální tkáně, které jsou unikátní svým obsahem kmenových buněk různých typů a dalších biologicky aktivních látek s hojivými účinky , se v ČR stále ještě likvidují jako biologický odpad.

Situace ve světě týkající se možností uchování a darování tohoto cenného, jedinečného materiálu v poslední době doznala řady změn. Jednou z nich je stírání hranic mezi veřejným a soukromým sektorem v případě bank pro uchování těchto perinatálních tkání. Díky tomu mají rodiče možnost svobodně se rozhodnout jak s perinatálními tkáněmi naložit v režimu tzv. hybridních bank.

Nově i v České republice mohou nastávající rodiče tkáně a buňky svého narozeného dítěte buď uložit pro vlastní potřebu, darovat do veřejného registru nebo věnovat pro vědu a výzkum.

Příkladem pilotního projektu v ČR je spolupráce rodinné banky Národního centra tkání a buněk a dárcovské banky Ústavu hematologie a krevní transfuze na uceleném informování rodičů o všech možnostech ohledně odběru pupečníkové krve.

Prostřednictvím Národního centra tkání a buněk lze nyní nechat uchovat nejen pupečníkovou krev a tkáň pupečníku, ale rovněž v mnohých porodnicích nově darovat i placentu. První zmínky o využívání placenty v medicíně se objevily již v r. 1913. Konkrétně amniová membrána se díky svým regeneračním vlastnostem již řadu let využívá hojně například v oftalmologii ke krytí poraněného oka, léčbě keratitid, perforací rohovky. Přípravky z amniové membrány se dále používají k léčbě chronických nehojících se ran, v chirurgii při rekonstrukčních operacích k prevenci srůstů a podpoře hojení. Velký potenciál využití buněk tkáně pupečníku v současné době ukazuje více než 50 klinických studíí, které se zabývají palčivými problémy dnešní doby jako je cesta léčby diabetu, Alzheimerovy choroby, mozkové mrtvice a dětské mozkové obrny.

Proto je nyní správná doba na změnu a perinatální tkáně přesunout z pozice biologického odpadu tam, kam patří, a to do cenného materiálu s velkým potenciálem v regenerativní medicíně.

Pro správné rozhodnutí je nezbytná edukace těhotných žen tak, aby měly k dispozici komplexní a vyvážené informace o všech možnostech využití perinatálních tkání.

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP vnímá možnost využití perinatálních tkání (pupečníková krev, tkáň pupečníku, placenta) jako perspektivní a doporučuje o této metodě těhotné informovat.

Česká společnost porodních asistentek respektuje a svými kroky podporuje využití perinatálních tkání (pupečníková krev, tkáň pupečníku, placenta).