News and events

Vědecké centrum regionu - 4MEDi biotechnologický park Ostrava

Když před rokem zahajoval provoz Biotechnologického parku 4MEDi prezident České republiky Miloš Zeman, popřál této unikátní instituci štěstí při hledání partnerů, kteří pomohou realizovat smělé vize a naplňovat plány rozvoje regenerativní medicíny v České republice. 4MEDi nejen, že nalezlo kvalitní partnery, kteří využívají naplno potenciál špičkového laboratorního zázemí, které park poskytuje, ale svým unikátním prostředím dál přitahuje zájem napříč vědeckou i obchodní sférou. v nadcházejících měsících tak bude Biotechnologický park 4Medical Innovations hostit zasedáníAgentury pro regionální rozvoj a zasedání předsednictva Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Tyto pořádané akce navazují na dlouhodobou úspěšnou spolupráci na regionální i nadnárodní úrovni na projektech aplikovaného a klinického výzkumu. Kalendář akcí:21.10.2015 - zasedání Agentury pro regionální rozvoj9.11.2015 – zasedání předsednictva Česko-izraelské smíšené obchodní komory

Biotechnologický park 4Medical Innovations je technologicky vyspělé biomedicínské translační centrum pro rozvoj regenerativní medicíny. Centrum je zaměřené na co nejefektivnější využití výsledků základního a aplikovaného výzkumu v klinické praxi. Specifickými obory centra jsou biotechnologie, biofarmacie a klinická diagnostika.

Prostory 4MEDi

Agentura pro regionální rozvoj a.s. Moravskoslezského kraje je akciová společnost, jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj. Byla založena za účelem podpory rozvoje regionu a svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezského kraje. Veškerou svou činnost zaměřuje ve prospěch kraje, jeho obyvatel, ekonomických subjektů a institucí.

ARR a.s.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora je nezisková nevládní organizace, která svou činností napomáhá k všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a izraelskými subjekty.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora