News and events

MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. — Lékař

MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. začala pracovat ve společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. jako lékař v dubnu 2017. Bude se podílet na vědecké a výzkumné činnosti zaměstnavatele, zejména při vývoji produktů z lidských tkání a buněk, zvířecích a klinických studiích společností skupiny PrimeCell, komunikaci s lékařskými institucemi v oblasti využití lidských tkání, přednáškové a publikační činnosti.
Kateřina Fialová úspěšně absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala na Fyziologickém ústavu Lékařské fakulty v Brně 10 let. Věnovala se vědecko-výzkumné, publikační a výukové činnosti.

seznam publikací >>