News and events

Ing. Rudolf Horák
Produktový manažer pro oblast lidských buněk

Ing. Rudolf Horák byl vybrán na obsazení nově vytvořené pozice Produkt manažera pro oblast lidských buněk ve společnostech Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., a PrimeCell Therapeutics a.s. Jeho hlavní odpovědností je podpora prodeje produktů a služeb na českých i zahraničních trzích.

Ing. Horák je absolventem pardubické Univerzity, kde vystudoval anorganickou a fyzikální chemii. Další univerzitní vzdělání získal v oborech marketingu, podnikové ekonomie a managementu. Více jak 10 let se pohybuje v oblasti zdravotnictví, kde se z medicínského reprezentanta vypracoval až na pozici Area Sales Managera v mezinárodních farmaceutických firmách. Řídil také  klientské centrum a tým regionálních obchodních manažerů a podílel se na zavádění nových produktů v oboru odběrů a kryokonzervaci pupečníkové krve, placentární krve a tkáně pupečníku. Úzce spolupracoval se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a působil jako odpovědná osoba odběrových zařízení.