News and events

Ing. Petr Čumba Finanční ředitel

Na pozici Finančního ředitele společnosti PrimeCell Therapeutcs a.s. byl ve výběrovém řízení vybrán Ing. Petr Čumba.

cumbaIng. Petr Čumba je absolvent Vysokého učení technického v Brně a v průběhu své kariéry působil na manažerských pozicích ve finančních institucích, obchodních i výrobních společnostech. Přichází ze skupiny firem SAB Finance - Moravský peněžní ústav, spořitelní družstvo. Od roku 2013 zde pracoval jako finanční ředitel, stál u počátků přípravy transformace spořitelního družstva na banku, zajišťoval implementaci nové evropské legislativy pro finanční sektor do interních procesů. Za jeho působení došlo k nezanedbatelnému růstu ziskovosti obou firem.

V letech 2010-2012 zodpovídal za finanční řízení výrobních firem BONATRANS GROUP a MANEX Industrial Automation, kde se po svém nástupu stal hlavním článkem týmu pro krizové řízení společnosti, která úspěšně dokončila reorganizaci, vypořádala se s věřiteli a pokračuje v činnosti.

Do roku 2009 působil téměř 15 let ve společnostech skupiny KKCG, firmách zabývajících se průzkumem a těžbou uhlovodíků. Nejdéle v Moravských naftových dolech, kde vedle členství ve statutárních orgánech řídil finance v mateřské i dceřiných společnostech. Do jeho přímé působnosti spadalo vedle standardních ekonomických činností řízení cash flow ve skupině, externí i interní financování firem, správa tuzemských i zahraničních kapitálových účastí, rozjezd obchodu s plynem po ukončení regulace, prodej ropy, zavedení centrálního nákupu, několik transformací firem skupiny a další související aktivity.

Je ženatý, má dvě dcery. Volný čas vedle rodiny rád věnuje cestování a rekreačnímu sportu - lyžování, tenisu, cyklistice.