News and events

Ing. Miloš Bělehrad — Production Director

Ing. Bělehrad byl k 1. červenci 2017 jmenován do pozice Production Director ve společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s.

Ing. Bělehrad absolvoval Biomedicínské inženýrství v roce 2006 na VUT v Brně a část studia strávil na technické univerzitě RWTH Aachen v Německu.

Jeho hlavní pracovní náplní byla od dob studií na VUT metrologie a kalibrace měřicích přístrojů, od roku 2009 pak především diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku ve fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, kde měl možnost podílet se na návrhu a realizaci technologického řešení spánkových laboratoří v Kardiovaskulárním spánkovém výzkumném centru, včetně podílení se na jeho klinicko-výzkumného programu. Toto centrum bylo součástí projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu ICRC, v úzké spolupráci s americkou Mayo Clinic, kterou měl možnost několikrát navštívit a absolvovat tam intenzivní studium a poté i úspěšně dokončit mezinárodní vzdělání v oblasti spánkové medicíny pro nelékaře. Od roku 2013 má atestaci ze spánkové medicíny v České republice. Poté působil jako konzultant pro oblast vědy a výzkumu pro soukromé i státní instituce, především ČVUT a Armádu ČR, zejména při návrhu elektromagneticky stíněných laboratoří pro vysoce citlivá měření a vyhodnocování fyziologických signálů ve spánku i při vysoké mentální zátěži.

V roce 2016 přijal pozici Manažera integrovaného systému ve společnosti SIAD Czech, jejíž náplní byla implementace, udržování a aktualizace systémů kvality a bezpečnosti pro oblast výroby technických, potravinářských, toxických a medicinálních plynů podle zásad správné výrobní a distribuční praxe. Věnuje se i vědecké a publikační činnosti, oponentuře bakalářských a diplomových prací studentů z ČVUT, vzdělávání zdravotnického personálu i odborné veřejnosti v oblasti diagnostiky a neinvazivní léčby poruch dýchání ve spánku.

Mezi jeho koníčky patří v současné době rekreačně cyklistika, v minulosti mnoho let aktivně boxoval. Má rád moravská vína, je ženatý a má ročního syna.