News and events

Ing. Michaela Prudíková

Ing. Michaela PrudíkováIng. Michaela Prudíková nastoupila do společnosti Národní centrum tkání a buněk, a.s. na novou pozici Laborant úseku kontroly kvality. Je absolventkou Mendelovy univerzity v Brně, Agronomická fakulta, a v současné době dále pokračuje v kombinované formě doktorského studia oboru Molekulární biologie a genetika živočichů. Pracovní zkušenosti získala během doktorského studia na studijních stážích na pracovištích Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, Akademie věd ČR, Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v akreditované agrogenomické laboratoři LamGen,s.r.o. Zde získala praktické zkušenosti pro práci v akreditované laboratoři. Své znalosti z humánní oblasti si rozšířila v Akreditovaném kvalifikačním kurzu - Odborné laboratorní metody ve zdravotnictví. Mezi její zájmy patří turistika, cestování, jóga a zvířata.