News and events

Nové technologie ve 4MEDi

Dne 1. 9. 2015 instalovala společnost MBPHARMA, nájemce v prostorách Vědeckotechnologického parku 4Medical Innovations v Ostravě nový přístroj, tzv. Lyofilizátor. Přes značnou technickou náročnost stěhování přístroje nedošlo k žádným komplikacím, ani narušení provozu 4MEDi.

Lyofilizator slouží k vakuovému vymrazování, takzvané lyofilizaci. Lyofilizace je metoda sušení biologického materiálu, který nesnese vyšší teploty, tedy zejména bakterií a buněk. Přístroj bude nájemcem, společností MB PHARMA, intenzivně využíván pro farmaceutické a biotechnologické účely, a to především pro výzkum léčiv.