News and events

V ostravském 4MEDi se budou nově vyvíjet přípravky
na imunitu a enzymy na léčbu diabetu

Společnost MB Pharma začne nově využívat špičkové laboratoře biotechnologického parku 4MEDi. Tato česká firma, která se orientuje na nejnovější trendy v oblasti biotechnologií, zde bude vyvíjet speciální farmaceutické přípravky a nové biologicky aktivní doplňky stravy určené k nespecifické aktivaci imunitních mechanismů. Další oblast výzkumu bude směřovat na enzymy napomáhající při léčbě diabetu. Po oznámení Česko čínské spolupráce na konci dubna tohoto roku jde o další významnou akvizici 4MEDi.

„Vědecký park 4MEDi disponuje špičkovým vybavením a moderními technologiemi na světové úrovni. v dubnu zde byl založen společný Česko čínský podnik, jehož cílem je vybudovat celoevropskou síť pro výzkum, zpracování, uchovávání a aplikaci kmenových buněk z pupečníku a stále intenzivně pracujeme na další spolupráci s významnými institucemi jak v tuzemsku, tak v zahraničí,“ uvádí ředitel biotechnologického parku 4MEDi Ing. Pavel Markalous. Nové prostředí parku 4MEDi slibuje vysoce odborné pozice a možnost uplatnění absolventů z ostravského regionu.

Posláním MB Pharmy je podpořit vývoj, výzkum a výrobu nové generace léčiv. MB Pharma skvěle využije a současně doplní technicky vyspělé biomedicínské translační centrum pro rozvoj regenerativní medicíny 4MEDi.

Kontakt pro média: Petra Dvořáková, PR, 4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s., petra.dvorakova@primecell.cz, Mob: +420 736 499 291

O SPOLEČNOSTI 4MEDI

Společnost 4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. byla založena v roce 2009. Je dceřinou společností PrimeCellTherapeutics a.s. a České republiky. Primárně se zabývá klinickým vývojem, průmyslovým výzkumem a výrobou nových produktů regenerativní medicíny, a to včetně klinického hodnocení. Společnost působí v novém biotechnologickém parku 4Medical Innovations Ostrava.

Předmětem hlavního zájmu společnosti jsou produkty založené na lidských buňkách, zejména kmenových buňkách z kostní dřeně a tukové tkáně. Zaměřuje se především na ischemické choroby, hojení ran a ortopedické indikace. Cílem společnosti je využít vědecké poznatky a znalosti z oblasti základního výzkumu v praxi – tedy využít vědecké výsledky u pacientů. Více informací na na www.4medi.cz

O MB PHARMA S. R. O.

MB Pharma je soukromá česká firma, zabývající se otázkami vývoje a inkorporací vhodných biotechnologických produktů na trh. Historie společnosti se datuje od roku 1998. Současná činnost společnosti zahrnuje výzkum, vývoj a výrobu v oblasti moderních biotechnologií mikrobiologického typu. Popsaná aktivita spadá do odvětví, které zajišťují firmám prosperitu vysokou technologickou náročností výrobků. MB Pharma je držitelem certifikátu Správné výrobní praxe pro farmaceutický segment výroby a vlastní povolení státní autority pro vykonávanou činnost. Strategicky se společnost orientuje na segmenty trhu reflektující nejnovější trendy high-tech aktivit. Klienty a partnery jsou jiné biotechnologické společnosti a výzkumné organizace (veřejné i soukromé), v oblasti aplikované biologie a biomedicíny. Více informací na na www.mbph.cz