News and events

Prof. Zohar Ben-Asher navštívil v rámci Brokarega Event ostravský Biotech park 4MEDI

Prof. Zohar Ben-Asher navštívil v rámci Brokarega Event ostravský Biotech park 4MEDi, kde jednal s předsedou dozorčí rady PrimeCell Therapeutics a.s. Ing. Michalem Zahradníčkem o možnosti zapojení se do mezinárodních projektů a čerpání prostředků z programu Horizont 2020.

Program Horizont 2020 je v Evropě hlavním pohonem ekonomického růstu a vytváření pracovních pozic v oblasti výzkumu a inovací s cílem zajistit globální konkurenceschopnost Evropy prostřednictvím investic do všech odvětví. Program zahrnuje 17. témat členěných do čtyř oblastí – Excellent Science, Industrial Leadership, Societal Challenges, Additional Programmes.

Na kandidáty a projekty jsou kladeny velké požadavky, především na provozní kapacity a finanční způsobilost.

O EuCRF – European Centre for Research & financing Ltd.

Evropské centrum pro výzkum a financování je izraelská nezisková organizace zabývající se financováním mezinárodních projektů, výzkumem, implementací vědeckých a výzkumných strategií pro akademické a výzkumné organizace.

EuCRF vyniká výbornými zkušenostmi a schopnostmi v oblasti řízení projektů výzkumu a vývoje, stejně tak v šíření a komercializaci výsledků projektu. Pomáhá organizacím v přípravě, koordinaci a realizaci projektů, v metodice a vytváření úspěšných obchodních vztahů.

O společnosti 4MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.

Společnost 4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. byla založena v roce 2009. Je dceřinou společností PrimeCell Therapeutics a.s. a České republiky. Primárně se zabývá klinickým vývojem, průmyslovým výzkumem a výrobou nových produktů regenerativní medicíny, a to včetně klinického hodnocení. Společnost působí v novém biotechnologickém parku 4Medical Innovations Ostrava.

4Medi Biotech park

Předmětem hlavního zájmu společnosti jsou produkty založené na lidských buňkách, zejména kmenových buňkách z kostní dřeně a tukové tkáně. Zaměřuje se především na ischemické choroby, hojení ran a ortopedické indikace. Cílem společnosti je využít vědecké poznatky a znalosti z oblasti základního výzkumu v praxi – tedy využít vědecké výsledky u pacientů.

4Medi Biotech Park Ostrava