News and events

Ostravské biomedicínské centrum pro regenerativní medicínu se otevřelo veřejnosti

Tisková zpráva

26. listopadu 2014, Ostrava – Výjimečnou příležitost nahlédnout do ostravského centra regenerativní medicíny 4Medical Innovations (4MEDi) měla veřejnost v rámci Dne otevřených dveří, který proběhl v úterý 25. listopadu od 14 do 17 hodin. Pro zájemce byla připravena prohlídka s výkladem o možnostech buněčné léčby a regenerativní medicíny. Kromě laboratorních prostor, kde bude probíhat vývoj a výroba léčivých přípravků využívajících lidské buňky, si mohli lidé prohlédnout laboratorní a klinické pracoviště včetně zázemí pro odběr a aplikaci kmenových buněk.

„Nové translační centrum regenerativní medicíny umožní vysoce kvalifikovaným odborníkům medicíny, biotechnologií a materiálového inženýrství uplatnit jejich znalosti v oblasti kultivace a manipulace lidských buněk a genů a zpřístupnit je pacientům,“ přiblížil Ing. Jakub Schůrek, člen představenstva společnosti PrimeCell Therapeutics a.s., která centrum vybudovala. Biotechnologické centrum se nachází v areálu Fakultní nemocnice Ostrava.

Dne otevřených dveří se účastnilo téměř 200 návštěvníků z řad veřejnosti, zástupců firem a více než polovinu tvořili studenti lékařské fakulty Ostravské univerzity a VŠB – TUO a také studenti maturitních ročníků gymnázií.

Akci zahájil Jakub Schůrek odbornou prezentací o činnostech 4Medical Innovations. Součástí programu byla také odborná prezentace o léčbě poraněné kloubní chrupavky pomocí vlastních chrupavčitých buněk pacienta RNDr. Evy Matějkové, ředitelky Národního Centra Tkání a Buněk a.s., dceřiné společnosti PrimeCell Therapeutics.

V novém centru 4MEDi je k dispozici 3 050 metrů čtverečních laboratorních i výrobních prostor, z toho 1 400 metrů superčistých prostor a dvou superčistých sálů určených pro využití kmenových a krevních buněk. Objekt je rozdělen podle účelu na super čisté prostory, speciální laboratoře diagnostiky, analytiky, kontroly jakosti, farmakologie a další části. Super čisté prostory jsou navrženy v podtlakovém systému a režimu, umožňující bezpečnou práci s buněčnými a biologickými preparáty. Celá budova včetně přístrojů v nejbližších měsících projde schvalovacími procesy Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Záštitu nad akcí převzala Agentura pro regionální rozvoj, která uzavřela se společností PrimeCell Therapeutics memorandum o spolupráci. Společnost PrimeCell Therapeutics se stala součástí klastrové iniciativy, která reprezentuje regionální i nadregionální koncentraci vzájemně provázaných odvětví biotechnologického a biomedicínského průmyslu a zdravotní péče. „Cílem tohoto klastru a jeho členů je docílit do roku 2020 zařazení Moravskoslezského kraje mezi prvních pět technologických leaderů v ČR v oborech regenerativní medicíny, genomiky, bioinformatiky a environmentálního inženýrství,“ uvedla ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková.

Den otevřených dveří byl organizován v rámci projektu 4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava 5.1 PP01/034, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Fotografie ke stažení:

Kontakt pro více informací:

Andrea Gutová
PR Manager; PrimeCell Therapeutics a.s.
andrea.gutova@primecell.cz