News and events

Pupečníková krev jako možná odpověď na léčbu Alzheimerovy choroby

Naděje a frustrace jsou v oblasti výzkumu Alzheimerovy choroby na stejné úrovni. Pupečníková krev by mohla být tolik potřebným řešením.

Jen málo nemocí je pro výzkumníky takovým oříškem jako Alzheimerova choroba. Sečteno a podtrženo, zatím nic kromě úlevy od příznaků na nemoc nefunguje. Navíc si vědci stále nejsou jisti, co přesně toto onemocnění způsobuje. Například, jsou charakteristické beta-amyloidní plaky v mozku příčinou nebo důsledkem Alzheimerovy choroby? Jakékoli slibné výsledky, které pomohou k odstranění překážek, jsou v komunitě vítány.

Pupečníková krev

Nová studie na zvířecím modelu hodnotí vliv podané pupečníkové krve na zlepšení behaviorálních a patologických defektů. [1] Výzkumníci izolovali populaci kmenových buněk z pupečníkové krve a aplikovali je do mozku myší, kterým byly injekčně aplikovány beta-amyloidní plaky indukující rysy Alzheimerovy choroby. Dávka 50 000 těchto buněk z pupečníkové krve zmírnila kognitivní defekty do 60 dní; dávka 100 000 přinesla zlepšení do 10 dnů

Buňky pupečníkové krve byly aplikovány do hipokampu, oblasti mozku, která je odpovědná za paměť. Vědci zaznamenali, že tvorba dvou růstových faktorů, BDCF a CREB, byla po léčbě zvýšena. Tyto růstové faktory byly potlačeny u myší s Alzheimerovou chorobou. Naopak, Fas-L, což je marker apoptózy (naprogramovaná buněčná smrt), byl snížen.

V průběhu posledních dvou desetiletí si vědci kladou otázku, zda by pozoruhodné vlastnosti kmenových buněk mohly být pro Alzheimerovu chorobu užitečné. Někteří se domnívají, že kmenové buňky mohou nahradit poškozené mozkové buňky. Jiní si myslí, že kmenové buňky mohou zredukovat plak, který se hromadí v mozku pacientů s tímto onemocněním. Zde zmíněná studie je v souladu s třetí řadou domněnek, že kmenové buňky ovlivňují faktory, které působí na přežívání mozkových buněk.

Reference:

1. Banik, A. et al. Effect of human umbilical cord blood derived lineage negative stem cells transplanted in amyloid-beta induced cognitive impaired mice. Behavioural Brain Res 2015;291:46-59.

Převzato z: www.hemacare.com
Studie zde: www.sciencedirect.com