News and events

Medical Tribune opět manipuluje se čtenáři

Reakce na článek „Areál 4MEDi za stamiliony: je poloprázdný, ale účel evropské dotace splněn“ z internetového serveru Medical Tribune, který vyšel v pátek 17. 7. 2015

Výše uvedený článek uvádí řadu lží a manipulativních tvrzení a snaží se přesvědčit čtenáře, že společnost PrimecellTherapeutics znehodnocuje investice a dotační prostředky.

Společnost PrimecellTherapetics se proto zásadně ohrazuje proti tomuto článku a dalším článkům, které opakovaně vydává redaktorka Bezděková na stránkách Medical Tribune. Čténaři bohužel netuší, že paní Bezděková má soudem nařízenou omluvu (dosud nepravomocnou) za uvádění nepravdivých informací o společnosti PrimecellTherapeutics v článcích na Medical Tribune a svém blogu. Je dobrým pravidlem v novinářské praxi, že v případě, kdy je redaktor nebo vydavatel v soudním sporu se společností, o které publikuje články, tak tuto informaci uvede minimálně v poznámce pod článkem. Pokud paní Bezděková tuto informaci zatajuje, je zřejmé, že skrývá pohnutky, které ji vedou k publikování článku. v  případě redaktorky Bezděkové tak může jít o osobní mstu za prohraný soudní spor. Každý její článek, který se týká společnosti Primecell a jejích aktivit, je tak bezceným mlácením prázdné slámy.

K některým nepravdivým informacím v článku uvádíme následující:

1) Není pravda, že jsme obdrželi e-mailové dotazy a urgence. Redaktorka Bezděková se tak snaží navodit atmosféru, že společnost PrimecellTherapetics nechce sdělovat informace. Opak je pravdou, pravidelně s médii komunikujeme, zveme novináře na různé a kce a nebráníme se žádné rozumné komunikaci.

2) Není pravda, že není naplněn původní deklarovaný záměr a že šlo o dotaci do betonu a železa, nikoliv na výzkum. Jde o další manipulaci se čtenáři, která je postavená na citaci ze zadávací dokumentace k projektu výstavby 4MEDI. Pokud se ale podíváme do skutečně relevantního dokumentu, jímž je veřejně dostupný Podnikatelský záměr projektu, najdeme hned v prvním článku, že cílem tohoto projektu je založení vědeckotechnického parku (VTP) v Moravskoslezském kraji. Projekt vychází z dlouhodobého plánu rozvoje regionu a reflektuje konkrétní poptávku společností z celé ČR po špičkově vybavených prostorách pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity v oblasti moderní hi-tech medicíny. Nově vybudovaná unikátní infrastruktura bude sloužit pro potřeby inovačních firem, především z řad malých a středních podniků, které působí v oblasti nových interdisciplinárních odvětví průmyslu jakými je biotechnologie, nanotechnologie a moderní terapie. Biotechnologický areál 4MEDi v Ostravě tak plní a bude plnit podmínky stanovené v rámci dotačního programu OPPI Prosperita, který byl využit na spolufinancování jeho výstavby. Příprava a zprovozňování technologií instalovaných v objektu probíhá v rámci stanoveného harmonogramu. Část objektu je využívána nájemci, jejichž činnost zahrnuje i projekty z oblasti aplikovaného výzkumu. Další směrování biotechnologického centra 4MEDi je zaměřeno na využití špičkových prostor a přístrojového vybavení k reálným výstupům výzkumu v oblasti buněčné regenerativní medicíny. Dosažení těchto výstupů s možností komerčního využití zahrnuje vytvoření pracovních příležitostí v oblasti vědy a výzkumu a rovněž vysoce odborné kvalifikované pracovní pozice v oblasti laboratorního provozu. Dosažení stanovených cílů znamená vytvoření vysoké přidané hodnoty pro celou společnost a je hlavním zájmem investorů. Tento zájem je daný požadavkem na zhodnocení vložených finančních prostředků. Důležitým krokem k naplnění projektu využití Biotechnologického areálu 4MEDi v Ostravě, je založení joint venture s Čínským partnerem.

3) Není pravda, že SCL Biotechnology je čínská firma bez referencí, bez internetových stránek a bez veřejně dohledatelných informací. Investigativní práce redaktorky Bezděkové zřejmě končí na stránkách českého seznamu. Nejen, že SCL má internetové stránky www.sc-l.com, ale existuje na čínském trhu již řadu let. Účastnila se také Česko Čínského investičního fóra v létě 2014. Na internetových stránkách má uvedeny kontakty a lze se na ní snadno obrátit telefonicky či e-mailem.

4) Není pravda, že se v areálu nic neděje, jak se snaží navodit dojem vyznění celého článku. Jak už bylo řečeno výše, vše běží podle schváleného harmonogramu s respektem k technologickým postupům. Výstupy v úplně novém oboru, kterým je bezesporu reálné využití výzkumu v oblasti buněčné regenerativní medicíny, bohužel nelze dosáhnout rok po slavnostním otevření budovy. Takové centrum se buduje s výhledem na 10-30 let a redaktorka Bezděková při své znalosti oboru jistě ví jak dlouho trvá klinický výzkum každého jednotlivého léčivého přípravku (cca 14 let v EU). z tohoto důvodu je zřejmé, že jde z její strany o záměr pouze dále poškozovat společnost PrimecellTherapeutics.

5) Není pravda, že pan Ing. Pavel Markalousje ředitelem společnosti 4MEDi, jak opět mylně uvádí redaktorka Bezděková, ale je ředitelem biotech parku 4MEDi, který patří společnosti PrimeCell. Jedná se o seniorního manažera s významnými zkušenostmi v řízení inovací a inovativních firem. Díky jeho úsilí se také například nedávno povedlo akcionářům Webcom společnost prodat japonské Konica Minolta.

Kontakt pro média:
Jméno: Jakub Binder
e-mail: media@primecell.cz
telefon: +420 733 536 778