News and events

Dětská mozková mrtvice: Na Floridě/USA zahájili průlomovou klinickou studii posuzující využití kmenových buněk při léčbě dětské mrtvice

TISKOVÁ ZPRÁVA
Datum: 30. 7. 2015

Společnost Cord Blood Registry (CBR), světový lídr v oblasti ukládání a zpracování pupečníkové krve, oznámila zahájení kontrolované klinické studie k posouzení možnosti využití autologních kmenových buněk z pupečníkové krve k léčbě dětí s diagnózou prenatální nebo perinatální dětské mrtvice. Studie bude probíhat ve Florida Hospital v Orlandu a ve fázi I bude zkoumán přínos aplikace autologních kmenových buněk z pupečníkové krve při léčbě dětské mozkové mrtvice. Cílem je nashromáždit dostatek poznatků k zahájení fáze II, která bude dále posuzovat bezpečnost použití kmenových buněk a míru účinnosti zmírnění příznaků dětské mrtvice.

"Vývoj nových léčebných metod je naprosto nezbytný, incidence a prevalence dětské mozkové mrtvice se v průběhu času zvyšuje. Podpora tohoto a dalších výzkumů a investice do dalších projektů regenerativní medicíny, má velký význam pro zlepšení kvality života postižených rodin. CBR nám pomáhá posunout výzkum a terapii pomocí kmenových buněk získaných z vlastní pupečníkové krve," řekl doktor James Baumgartner, dětský neurochirurg a hlavní řešitel studie.

Jak uvádí organizace American Stroke Association, dětská mrtvice je v USA jednou z hlavních příčin úmrtí u dětí ve věku od jednoho do devatenáctého roku. Vyskytuje se v jednom případě z 3500 narozených dětí. Riziko cévní mozkové příhody u dětí je nejvyšší v prvním roce života s vrcholy během perinatálního období, několik týdnů před a ihned po narození. Přibližně 60 procent dětí, které mrtvici překonají, má trvalé neurologické následky, nejčastěji mozkovou obrnu a hemiparézu nebo hemiplegii - úplné nebo částečné ochrnutí na jedné straně těla.

Do studie bude zahrnuto10 dětí ve věku od 6 týdnů do 6 let, které prodělaly mrtvici v děloze nebo ihned po narození, a které mají uloženou vlastní pupečníkovou krev v bance CBR. Dětští pacienti nejprve projdou komplexním neurologickým vyšetřením včetně zobrazovacích metod, zhodnocení epilepsie, nervových impulzů a problémů spojených s kontrolou močového měchýře. Tyto údaje poslouží pro zhodnocení účinků sledované léčby a vyhodnocení fáze I. Pacientům začleněným do studie bude podána jedna infuze autologních kmenových buněk získaných z vlastní pupečníkové krve. Kontrolní vyšetření a hodnocení je stanoveno na 6 a 12 měsíců od podání infuze. Vědci věří, že autologní kmenové buňky přispějí k nastartování regenerativního procesu a pomohou tak napravit škody, ke kterým u dětí došlo v průběhu mrtvice.

Po zařazení všech plánovaných dětí do studie budou předběžné výsledky známy do tří let. Studii však budeme sledovat a průběžně přinášet aktuální informace.

SAN BRUNO, Calif., 13. 7. 2015

Originální zdroj: http://www.prnewswire.com
Studie: https://www.clinicaltrials.gov

Kontakt pro média:
e-mail: media@primecell.cz