News and events

Potřeba pupečníkových krví pro regenerativní medicínu bude stoupat. Vzniknou hybridní banky

Ostrava, Brno, 30. července 2015 – Na mezinárodní konferenci o regenerativní medicíně CRYO 2015, která se letos uskutečnila od 26. do 29. července v Ostravě, vystoupila MUDr. Dagmar Hrůzová, vedoucí lékařka Národního centra tkání a buněk v Brně s přehledovou přednáškou o historii a současném stavu léčebného využití pupečníkové krve.

Pupečníková krev se pro transplantace využívá už od 80. let minulého století a dosud bylo provedeno přibližně 30 000 transplantací pupečníkové krve. v současnosti je ve světě ve více než 160 veřejných bankách pupečníkové krve uloženo přes 700 000 jednotek pupečníkové krve určených pro alogenní transplantace krvetvorby.

v posledních několika letech rychle nabývá na významu další oblast využití kmenových buněk z pupečníkové krve pro léčbu v kardiologii, neurologii a angiologii. Pro tyto buněčné terapie jsou zdrojem pupečníkové krve uložené ve více než 200 rodinných bankách pupečníkové krve po celém světě, které uchovávají asi 4 miliony jednotek pupečníkové krve.

Kmenové buňky z pupečníkové krve jsou nyní předmětem řady klinických studií. Nejrozsáhlejší studovanou oblastí je využití vlastních kmenových buněk z pupečníkové krve při léčbě poškození mozku. Vedoucím centrem tohoto výzkumu je Duke University Medical Center v USA v čele s doktorkou Kurtzbergovou. v I. fázi klinické studie zde prokázali bezpečnost použití autologní pupečníkové krve u dětí s dětskou mozkovou obrnou a v současné době probíhá analýza výsledků další fáze, kde bude hodnocena účinnost. Další klinické studie hodnotí použití autologní pupečníkové krve při hypoxicko-ischemické encefalopatii, autismu, cukrovce 1. typu a dalších.

Na základě současných trendů lze předpokládat (Ballen et al., Bone Marrow Transplantation 2015), že potřeba pupečníkových krví jako zdroje kmenových buněk pro regenerativní medicínu bude stoupat. Možným řešením, které zvýší dostupnost pupečníkových krví pro transplantace krvetvorby i pro aplikace v regenerativní medicíně, se jeví vznik hybridních bank, které by umožňovaly uložit pupečníkovou krev pro potřeby rodiny, která by však za určitých okolností byla dostupná též potřebným pacientům.

Mudr.Hrůzová přednáší na konferenci CRYO2015

Mudr.Hrůzová přednáší na konferenci CRYO2015