News and events

(AUDIO)
Nově vzniklá Česká společnost pro regenerativní medicínu: rozhovor s MUDr. Kořístkem, předsedou společnosti

Rozhovor s MUDr. Kořístkem, předsedou České společnosti pro regenerativní medicínu.