News and events

Slavnostní projev prezidenta republiky při otevření centra 4Medical Innovations Ostrava

Datum: 21. 9. 2014

Pánové, nedávno jsem pozval několik svých přátel na oslavu nedožitých sedmdesátých narozenin. Byl jsem obviněn z toho, že i pozvánka, kterou píšu, je morbidní, nejenom mé ostatní projevy, ale doufám, že moje stručné úvodní vystoupení morbidní nebude.

Chtěl bych poděkovat panu Zahradníčkovi a jeho společnosti Primecell za úsilí, které vynaložil při budování tohoto, chcete-li, biomedicínského centra. Chtěl bych říci, že v poslední době se setkáváme se dvěma konfliktními zónami. Ta první je zóna mezi aplikovaným a základním výzkumem a ta druhá je zóna mezi technickým respektive technickým a přírodovědným a, chcete-li, společenskovědním výzkumem. Já jsem člověkem konfliktu. a jste-li člověkem konfliktu, musíte vždy jasně říci, na čí straně stojíte. Nemám nic proti základnímu výzkumu. Plně respektuji jeho pravidla, že třeba i jeden jediný objev ze sta pokusů bohatě zaplatí těch devadesát devět neúspěšných. Ale musí být alespoň jeden jediný objev ze sta. Musí být nějaký profesor Holý, jehož ústav jako jediný ze šedesáti ústavů Akademie věd je pak schopen samofinancování. a když není ani ten jeden objev, pak je třeba se ptát, k čemu tento výzkum je. Dovedu si představit objevování Amerik, dovedu si představit vynalézání kola a mám silné podezření, že právě toto dělá větší část našeho společenskovědního výzkumu. Jak diplomové, tak magisterské práce jsou v mnoha případech převařenými kompiláty děl předchůdců autorů těchto prací, a to je ještě ten lepší případ, ten horší případ je prostý plagiát. a Vy víte, že i politici byli občas zbaveni svých funkcí, když své rádoby vědecké práce opsali od druhých. No a právě tady jsem v oblasti, kde se protínají oba dva tyto konflikty. Já jsem si pečlivě prostudoval podklady pro návštěvu tohoto centra a první údaj, který mně padnul do oka bylo, že zde bude zaměstnáno dvě stě padesát lidí, z větší části laborantů, jak jsem se dozvěděl až tady a z menší, ale významné části výzkumníků. a kdybych se řídil oním triviálním kritériem - jsme v Moravskoslezském kraji, zaplať pán bůh za každé pracovní místo, tak bych neudělal nic jiného, než že bych panu Zahradníčkovi poděkoval za vytvoření dvě stě padesáti pracovních míst a odešel bych středem. Ale tady se rodí něco zcela nového. Nejde jenom o multiplikační efekty v navazujících oborech. Jde především o to, že se v průmyslovém srdci republiky vytváří, tak jako u lidí, nová generace. Nová generace průmyslu s vysokou přidanou hodnotou spojená s pionýry, čímž nemyslím onu bývalou mládežnickou organizaci, tedy chcete-li s průkopníky, kteří nesou veškeré riziko opravdu rizikového kapitálu. Chtěl bych panu Zahradníčkovi poděkovat i za jeho výrok, že jsme ani nedočerpali dotace, protože jsme dokázali hospodařit tak racionálně, že většina prostředků je z našich vlastních zdrojů, a chtěl bych popřát nejenom jemu, ale celému Ostravsku, aby toto byla jakási první kmenová buňka, která se začne rozmnožovat, pozor, rozmnožovat, nikoli metastázovat, nikoli vytvářet nádory, a aby léčba pacientů touto technikou či technologií byla úspěšná a abych, až se dožiji přibližně devadesáti let, jsem se mohl ve Vašem středisku podrobit omlazení organismu a vystoupit z Vaší retorty jako začínající politik. Děkuji Vám za Vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident České republiky, Ostrava, 21. září 2014

Zdroj: www.hrad.cz
Zdroj foto: PrimeCell Therapeutics a.s.