News and events

Regenerativní medicína – naděje v „návratu do minulosti“

(Kongresové listy, Zdravotnické noviny, 5. května 2014) Jakou konkrétní podobu může mít regenerativní medicína v neurologii? Podaří se jí překonat i staletí zažité dogma, že „jednou poškozená chrupavka je již neopravitelná“ (Hunter, 1743)? Mezinárodní konference o regenerativní medicíně 2014, která se konala 9. –10. dubna v Brně, potvrdila, že tato léčebná strategie na řadě míst přepisuje učebnice.

Regenerativní medicína je vnímána jako významný příslib u řady diagnóz, kde ostatní modality zatím zvládnou pouze zpomalovat progresi onemocnění léčbou jeho příznaků. Brněnská konference organizovaná společností PrimeCell Therapeutics potvrdila, že označení „nejnadějnější strategie“ je namístě v řadě oblastí medicíny.

Celý článek naleznete zde: Kongresové listy 4/2014, Zdravotnické noviny, 5. května 2014,

Zdroj: Kongresové listy 4/2014,
Zdravotnické noviny