News and events

Vynese 4MEDi – biotechnologické centrum Českou republiku na světovou špičku?

(Zdroj: veda pro zivot.cz) V květnu tohoto roku má být v Ostravě otevřen jeden z největších vědecko-výzkumných parků v Evropě zaměřený na moderní biotechnologie, regenerativní medicínu a vývoj kmenových buněk. O zařízení, které bývá s nadsázkou nazýváno „největší továrnou na lidské náhradní díly“, se už dlouho v médiích hovoří, především kvůli výši vynaložených nákladů na výstavbu supermoderního zázemí. Jaký je ale skutečný účel 4MEDi biotechnologického parku?

Moderní terapie a regenerativní medicína

4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky je akciovou společností, společným podnikem Ministerstva zdravotnictví České republiky a soukromé společnosti PrimeCell a.s. Ve své podstatě by mělo jít o unikátní středisko pro klinický vývoj a výrobu léčivých přípravků, které těsně souvisejí s obory regenerativní medicíny a tzv. „moderní terapie“. Z hlediska srovnání by zařízení mělo být kvalitativně konkurenceschopné, vyspělé a pokročilé, na stejné úrovni jako jiná nejmodernější zařízení tohoto typu ve světě.

Pokud se podíváme na biotechnologický park z ptačího pohledu, uvidíme, že na většině plochy v čtyřpatrovém areálu 4MEDi se rozkládají laboratoře vybavené k vývoji, testování a výrobě přípravků založených na využití lidských buněk. Rozsáhlé zázemí, které se nachází na ploše 6450 metrů čtverečních, by kromě samotného Centra buněčné terapie a diagnostiky (zabere asi polovinu objektu) mělo využívat dalších patnáct biotechnologických firem.

Počítejme s miliardou

Často citovaná otázka vynaložených peněz má své opodstatnění. Prozatím bylo do vybudování vloženo 702 milionů korun, přičemž stát na jeho otevření přispěl hned částkou 400 milionů. Ne každému se taková míra státní podpory zdá přiměřená. Ani tyto náklady však do budoucna stačit nebudou.

„Předpokládaná celková investice do 4MEDi jistě přesáhne miliardu korun,“ říká mluvčí skupiny Andrea Gutová. Další kapitál potřebuje PrimeCell i pro druhou dceřinou společnost, brněnské Národní centrum tkání a buněk, jež vyvíjí, testuje a vyrábí léčiva a také provozuje banku pupečníkové krve. „Infrastrukturu rozšiřujeme průběžně jak v Ostravě, tak v Brně. Během dvou let musíme dokoupit technologie za 300 milionů korun,“ dodává Gutová.

K čemu jsou ale zapotřebí tak rozsáhlé investice? Česká republika má totiž příležitost se umístnit na světové špičce prestižního a nově vznikajícího biomedicínského průmyslu. A 4MEDi se pak stane vlajkovou lodí ve výrobě regenerativních medikamentů a tkáňového inženýrství. Jak říká Gutová: „Naším cílem je obsadit světovou špičku v tomto prestižním a nově vznikajícím biomedicínském průmyslu.“ Skutečně je nám však toho zapotřebí? V ČR totiž už existují společnosti, které se na daný segment soustředí. Například firma BioInova (humánní medicína) nebo Eponacell (veterinární léčba). A právě tento argument, že zařízení specializované na pokročilé technologie už máme, zaznívá jako výtka nejčastěji.

Preparáty z PrimeCell léčí chrupavky i artrózu

Přesto PrimeCell není v oblasti biomedicínckých produktů nováčkem. Před dvěma lety uvedla na trh svůj první preparát, určený k léčbě defektů kolenní chrupavky. Vyrábí se z buněk odebraných z kolene pacienta, které se dále kultivují v laboratoři a po úpravě se navracejí zpět do postiženého místa. V průběhu tří let podstoupilo léčbu touto metodou na pět set pacientů a zákrok dnes provádí desítka nemocnic v České republice.

Pro letošní rok je navíc připraven nový produkt, určený pacientům ohrožených artrózou. „Prozatím ještě čekáme na klinické hodnocení,“ dodává Michal Zahradníček, majoritní vlastník skupiny PrimeCell. Úplnou novinkou má pak být uvedení preparátu rovněž určeného k léčbě artrózy, označeného pracovně CD 3X8.„Ten se připravuje z mezenchymálních kmenových buněk získaných z pupečníkové krve dárce,“ popisuje Zahradníček. „A nemusí se proto odebírat z pacientova těla.“

Projektů, na kterých spolupracuje firma PrimeCell (a do nichž se pochopitelně zapojí i ostravské Centrum buněčné terapie a diagnostiky), je celá řada. Například s Fakultní nemocnicí Plzeň loni ukončila klinický experiment nového produktu na léčbu bércových vředů, s veterinární klinikou Jaggy testuje náhrady chrupavek pro zvířata.

Světové prvenství z Olomouce

Nemalé úspěchy firma zaznamenává i v oblasti tkáňových transplantací. „Tady jsme dosáhli dokonce světového prvenství. Jako jediní v Česku jsme schopni připravit k transplantaci hrudní kost, k jejímuž poškození dochází při operacích. Loni tento zákrok provedla Fakultní nemocnice Olomouc jako vůbec první na světě,“ líčí Zahradníček.

A co se bude dít v Ostravě? Skupina PrimeCell prozatím plánuje vytvořit v ostravském 4MEDi centru stovku pracovních pozic pro specialisty, časem pak až 250. Ti se budou zabývat výrobou, vývojem a testováním léčivých přípravků z autologních a alogenních buněk. A snad naváží na dosavadní tradici úspěšné řady průlomových preparátů. Za miliardu korun by se to opravdu hodilo.


Autor: Mgr. Radomír Dohnal
Zdroj: veda pro zivot.cz