News and events

Závěrečné oponentní řízení výzkumných projektů

Nemocniční listy (červenec 2014) V červnu 2014 se v Praze v Technologické agentuře ČR uskutečnila dvě závěrečná oponentní řízení projektů CellSELect – srovnání a testování aplikačního potenciálu kmenových buněk získaných z různých typů lidských tkání (TA01010256) a SulgeliX (TA02011313). Oba projekty byly realizovány díky finanční podpoře TA ČR, program Alfa. Fakultní nemocnice Ostrava byla v obou případech dalším účastníkem projektu, hlavním příjemcem bylo 4Medi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.

První z uvedených projektů, CellSELect, byl zaměřen na podporu aplikovaného a experimentálního vývoje v oblasti kmenových buněk. V průběhu jeho řešení bylo realizováno klinické hodnocení Randomizovaná studie aktivity autologního koncentrátu aspirátu kostní dřeně k léčbě kritické končetinové ischemie u pacientů s diabetem mellitem II. typu a dále byl podán užitný vzor Prostředek pro léčení ischemie končetin a souprava obsahující tento prostředek na Úřad průmyslového vlastnictví ČR.

Druhý projekt, SulgeliX, byl zaměřen na podporu aplikovaného a experimentálního vývoje v oblasti zlepšení užitných vlastností biomateriálu ze submukózy tenkého střeva prasat. V průběhu jeho řešení byla realizována dvě klinická hodnocení, Randomizovaná studie využití extracelulární matrix a autologního koncentrátu k hojení chronických defektů a Pilotní bezpečnostní studie využití SIS (intestinální submukózy tenkého střeva) pro léčbu kritické končetinové ischemie. V rámci řešení projektu bylo navíc podáno osvědčení o zápisu užitného vzoru Prostředek pro léčení ischemických onemocnění obsahující lidské buňky z tukové tkáně a biomateriál ze submukózy střeva prasete na Úřad průmyslového vlastnictví ČR.

Zdroj: Fakultní nemocnice Ostrava, Nemocniční listy, červenec 2014, str. 2