Jak biotech park funguje

Laboratoře

  • GMP laboratoře pro vývoj a výrobu alogenních a autologních buněčných přípravků regenerativní medicíny
  • Centrum in-vitro buněčného testování
  • Laboratoř buněčné biologie, mikrobiologie, molekulární biologie a genetiky
  • Laboratoř aplikované nanotechnologie a mikrotechnologie
  • Laboratoř klinické farmakologie a toxikologie
  • Laboratoř elektronové mikroskopie
  • Centrum programování biomodelů
  • Odběrové sály autologních buněk
  • Automatizované pracoviště pro vývoj a výrobu léčivých přípravků na bázi lidských buněk